Lämna material


Så här lämnar du arkiv- och biblioteksmaterial till oss


1. Vad vill vi ha? | 2. Kontakta oss först | 3. Gåva eller deposition? | 4. När vill vi ha materialet? | 5. Hur ni kan leverera | 6. Avgifter | 7. Teckna avtal med oss


1. Vad vill vi ha?

Vi tar emot både analogt och digitalt material, likaså publikationer från webbplatser.

Med anledning av pågående upphandling av e-arkivslösning har vi temporärt stopp av digitala leveranser. Det återupptas under 2023. Hör av er om ni har brådskande frågor rörande detta till mail: leveranser@arbark.se 

Publikationer från organisationer (så kallat organisationstryck):

 • kongresshandlingar (protokoll, motioner, rapporter etc)
 • berättelser
 • stadgar
 • broschyrer
 • kollektivavtal
 • övrigt tryck (studiematerial, utredningar, pamfletter etc)

Arkivhandlingar från organisationer och privatpersoner, till exempel:

 • protokoll
 • korrespondens
 • dagböcker, anteckningar
 • räkenskaper
 • fotografier
 • ljud och film
 • affischer
 • fanor

Begagnade böcker:

 • har du böcker som du tror att vi saknar? Kontakta oss.

Digitala leveranser, se särskilda rekommendationer.

Se även vår broschyr för arkivlämnare (2022-) (pdf, 1247 kB). 

Se även vår allmänna information om hur och varför man lämnar material till oss 291 (pdf, kB). 

 


2. Kontakta oss först

Kontakta oss alltid innan leverans för att boka in en tid då vi kan ta emot ert material. När det gäller leveranser större än 50 flyttkartonger vill vi att ni hör av er minst 3 månader i förväg. I samband med flyttprocesser är det viktigt att arkivaspekter kommer upp i ett tidigt skede så att leveranser kan planeras så smidigt som möjligt. 

Är du en kontaktperson från ett tryckeri, var vänlig och se punkt 5 nedan, om hur man levererar till oss.

Kontakta oss om leveranser på mejladress: leveranser[a]arbark.se.

Önskar du kontakt via telefon kan du be om att bli uppringd i mejl skickat till ovanstående mejladress.


3. Gåva eller deposition?

Innan leverans är det bra att tänka över vilken typ av leverans det rör sig om, en gåva eller en deposition. En deposition innebär att ni formellt behåller äganderätten till materialet.

Tilläggsleveranser berör alla de organisationer eller privatpersoner som sedan tidigare har levererat material till oss.

Se vårt standardiserade  Gåvobrev, eller teckna ett avtal om du/ni inte har gjort det sedan tidigare (se punkt 7 nedan).


4. När vill vi ha materialet?

Publikationer tar vi gärna emot så fort som möjligt. I vårt uppdrag ingår att tillhandahålla era publikationer för allmänhet och forskare och för att kunna göra detta behöver vi få hit materialet, vilket tyvärr inte sker automatiskt. Bara på detta sätt kan vi upprätthålla en god servicenivå på vårt område: att bevara och tillgängliggöra er historia.

Publikationer i pappersform vill vi ha i tre exemplar.

Vårt förslag är att ni skickar det redan från tryckeriet eller i samband med publicering på er webbsida.

Övrigt arkivmaterial bör lämnas med större eftersläpning, till exempel när informationen inte längre behövs i er dagliga verksamhet. En bra tumregel är att handlingarna ska vara minst tio år gamla vid leverans. 


5. Hur ni kan leverera

I enlighet med avtal mellan er och oss levererar ni större leveranser av fysiskt material till adressen:

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Leverans av material
Elektronvägen 6
141 49 Huddinge

Digitalt material levereras i enlighet med avtal beroende på leveransens storlek via:

Se hur du går till väga: Instruktioner för hur du levererar digitalt material och skapar ett konto (pdf, 124 kB)


6. Avgifter

 Avgifter för förvaring av arkiv- och biblioteksmaterial hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (pdf, 50,6 kB)

I enlighet med styrelsebeslut, april 2017, kommer ARAB att införa avgifter för leveranser av material. Avgifternas storlek beror bland annat på huruvida organisationen är nu existerande eller medlem i Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Se dokumentet med avgifter, för mer detaljerad information.

7. Teckna avtal med oss

ARAB:s målsättning är att bevara en autentisk, bred och relevant dokumentation av arbetarrörelsens och närliggande sociala rörelsers historia och utveckling.

För oss är det viktigt att båda parter är trygga med att materialet hanteras på ett säkert sätt, och att materilat kan tillgängliggöras för allmänheten och forskningen, så långt det är möjligt.

Nedan finner ni de avtalsmallar som vi har tagit fram, samt ett standardiserat gåvobrev:


För rådgivning och svar på dina frågor om arkivering, format och vad som bör bevaras, se våra publikationer med rekommendationer.