Stödföreningen


Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har funnits sedan 1970-talet och verksamheten syftar till att stödja institutionens verksamhet ekonomiskt, främja ett ökat intresse för arkivfrågor i organisationerna samt värva fler medlemmar till föreningen, i synnerhet bland de stora organisationer som lämnar sina arkiv till oss.

Vi gläder oss åt att Stödföreningen finns, dels förstås för det ekonomiska bidraget men dels också för att den är en bra utgångspunkt för att sprida kännedom om arkivfrågor samt öka medvetenheten om och intresset för dessa.

Stödföreningen är alltså både en av våra betydelsefulla kommunikationskanaler till organisationsvärlden och ett av våra främsta ”skyltfönster” i denna. I samband med årsmötet i februari samlas organisationernas ombud och andra arkivintresserade till ett seminarium kring någon aktuell arkivfråga. Därutöver håller vi någon enstaka träff om året för ett nätverk som består av organisationernas arkivredogörare.

Önskar din förening eller organisation vara med i stödföreningen? Kontakta sekreterare, magnus.ahrgren[a]arbark.se

I Stödföreningen ingår:

 • ABF
 • A-kassornas samorganisation
 • Byggnadsarbetareförbundet
 • Elektrikerförbundet
 • Fastighetsanställdas förbund
 • Folkets Hus och parker
 • Folksam
 • GS — facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • Handelsanställdas förbund
 • Hyresgästerna
 • Hotell- och Restaurang Facket
 • IF Metall
 • Kommunalarbetareförbundet
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • LO-distriktet
 • LO-TCO rättsskydd
 • Musikerförbundet
 • Målareförbundet
 • Pappersindustriarbetareförbundet
 • PRO
 • RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
 • Riksbyggen
 • SEKO
 • Socialdemokraterna — Stockholms läns partidistrikt
 • SSU
 • Stockholms arbetarekommun
 • Transportarbetareförbundet
 • Vänsterpartiet

 

Styrelsen för ARAB:s stödförening 2017 är:

Ordinarie:

 • (ordförande) Stefan Svensson, biträdande förbundssekereterare ABF
 • Annika Ödebrink, ombudsman SEKO
 • Marie Blomberg, kanslichef, Hotell- och Restaurangfacket
 • Gina Persson, ombudsman, IF Metall
 • Jennie Björsson, sekreterare/registrator, Transport

Suppleanter:

 • Gustav Holmlund, fd förbundssekreterare, Handels
 • Conny Lantz, ombudsman, Byggnads
 • Jan-Olov-Gustavsson, vice ordförande, Målarna
 • Victor Bernhardtz, styrelseledamot, RFSU

Adjungerande:

 • (kassör) Kristina Sköld, administratör, ARAB
 • Mikael Eivergård, institutionschef, ARAB
 • (sekreterare) Magnus Åhrgren, arkivsamordnare, ARAB