Mats Myrstener


About Mats Myrstener

Bibliotekarie.











Om klass, genus, sexualitet, S-studenter, Volvoarbetare, Marx-biblioteket, globalisering, demokrati och musik.

Boktips i februari 2009



Om DDR, Stockholmsolympiaden, Spanska inbördeskriget, Vietnamkrigen och social dumpning.

Boktips i januari 2009