Tidskriften Arbetarhistoria får ny form


Tidskriften Arbetarhistoria får ny form. En av tankarna bakom redesignen är att sänka trösklarna mellan forskare och övriga läsargrupper genom att presentera ämnena på ett mer lättillgängligt sätt med tydliga ingångar.

-Vi har velat skapa en form som väcker intresse och skapar nyfikenhet för innehållet i tidningen men också för ARABs samlingar. De flesta bilderna i tidningen kommer från samlingarna, säger Silke Neunsinger, redaktör för tidskriften Arbetarhistoria och forskningsledare på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). 

Omslag Arbetarhistoria 173-174
Arbetarhistoria nr 173-174 kommer ut den 18 juni.

Den nya formen har tagits fram av designern Daniela Juvall tillsammans med redaktionen bestående av Lars Gogman, Silke Neunsinger, Fia Sundevall och Jonas Söderqvist.

-Stora bilder och uppdragna citat ingår i den nya formen för att lyfta fram och synliggöra människor i historien. Eftersom majoriteten av bilderna är svartvita används en färgtoning för att accentuera bilderna och ta dem in i nutiden, säger Daniela Juvall.

Inspirerat av demonstrationsplakat

Ledorden för redesignen har varit ”akademi möter kamp” och tidskriftens nya form ­är i hög grad inspirerad av den kamp som arbetare över hela världen bedrivit genom historien.

Tidningens nya form utgår från typsnittet Martin, skapat av typsnittstecknaren Tré Seals med demonstrationsplakat som förlaga. 1968 gick Memphis renhållningsarbetare, majoriteten av dem svarta amerikaner, ut i strejk efter att två arbetare dött i en arbetsplatsolycka. Arbetarna krävde högre löner, säkrare arbetsvillkor och att arbetsköparna skulle erkänna fackföreningen. På skyltarna stod “I AM A MAN” och “UNION JUSTICE NOW!”. 

Under strejken höll Martin Luther sitt kända tal I have been to the mountain top. Dagen efter blev han skjuten till döds.

I mötet mellan typsnittet Martin, starka citat, foton som visar människors levnadsöden och en mängd fotnoter blev formen för Arbetarhistoria det som ni ser idag.

För forskare och politiskt engagerade

Tidningen vänder sig till forskare, studenter, fackligt och politiskt aktiva samt människor med intresse för historia. Den innehåller artiklar om arbetarrörelsens och arbetslivets historia samt presentationer av ny forskning. Läsarna får ta del av ett rikt bild- och källmaterial ur samlingarna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Arbetarhistoria kommer ut med fyra nummer per år.

En prenumeration kostar 300 kronor per år. Studentpriset är 260 kronor. Prenumeranter får, liksom tidigare, också tillgång till innehållet digitalt.

Den första tidningen med den nya formen är Arbetarhistoria nr 173-174, som kommer ut i midsommarveckan. Redan nu kan du läsa mer om innehållet på www.arbetarhistoria.se.