Residensprogram tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm


Inom konsten finns ett stort intresse för att utforska och granska vår gemensamma historieskrivning. I Sverige har konstnärer under de senaste decennierna ägnat särskilt intresse åt arbetarrörelsens historia. Såväl tidigare århundradens vunna segrar som förlorade kamper har kritiskt granskats och synliggjorts. Med stöd av Kulturrådet har Konstfrämjandet Stockholm tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) startat Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet.

Genom att etablera Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet och genomföra en omfattande program- och utställningsverksamhet vill projektet utforska hur samtida och dåtida samhällsrörelser kan mötas och lära sig av varandras strategier för samhällsförändring. Idén om arkivet som ett objektivt och opartiskt system med syfte att skapa ”den absoluta kunskapen” har länge kritiserats. Med hjälp av konstnärliga strategier utforskar projektet arkivet som en plats i ständig tillblivelse fylld av olika tidsligheter, subjektiviteter och föreställningar.

Residenskonstnärer

Första residenskonstnär var Ingela Johansson, som från och med slutet av maj 2021 flyttade in i en nyinrättad ateljé bland arkivets forskare och arkivarier. Johansson har en research-baserad konstnärlig praktik och har under lång tid riktat blicken mot händelser och erfarenheter som många förbiser och som riskerar att falla i glömska. Särskilt arbete och motstånd har hon undersökt och gett form. Johansson arbetar med text, film, installation, måleri, textil och foto.

Den andra konstnärsduon som flyttade in under hösten 2021 var konsthanverkaren Frida Hållander och textilkonstnären Åsa Norman. En konstnärsduo som har samarbetat i flera år. Under sin residensperiod arbetade de vidare med projektet Fabriksflickorna – De viljefulla textilarbetarna, där de diskuterar villkoren för textil- och hemindustrins kvinnors villkor historiskt och i nutid.

Från oktober 2022 flyttade Simon Ferner in i ateljén hos ARAB. Hans arbete kommer til stor del grunda sig på bruksorten Grängesberg och den gruvdrift som utgått därifrån.

Se mer nyhetsinlägg på vår webbsida om konstnärsresidens-projektet.

Varje konstnärsresidens pågår i tre till fyra månader. Under den tiden kommer arbetsprocessen även att presenteras genom publik programverksamhet och utställningar, både på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och i andra delar av Stockholms län. Denna sida för residensprogrammet är tillfällig, en ny hemsida är under utveckling.

Bakgrund

Under 2019 – 2021 genomfördes ett residensprojekt i pilotform med konstnären Patrick Kretschek, tillika verksamhetsutvecklare för Konstfrämjandet. Under hösten 2021 presenteras utställningen ”Rörelsens andning”, ett resultat av studiecirkeln och projektet som Patrick drivit inom ramarna för sitt konstnärsresidens. Det nya residensprogrammet fortsätter det arbetet. Ingela Johansson var den första residenskonstnären under våren 2021, Frida Hållander och Åsa Norman var residenskonstnärer under hösten 2021.