Boktips i februari: Om jämlikhetens rötter, judiska Bund och statsrådet Ulla Lindström


Vi tipsar om tre böcker som kommer att bli presenterade på några av vårens seminarier. De tar upp Sveriges renommé som världens mest jämlika land, judiska Bund samt statsrådet Ulla Lindström, som under tolv år var ensam kvinna i Tage Erlanders regeringar.


Håkan Blomqvist: Socialism på jiddisch, Carlssons (2020), 237 s

Rött och svart bokomslag till Socialism på jiddisch av Håkan Blomqvist.

Historikern Håkan Blomqvist berättar i boken om det icke-sionistiska judiska arbetarepartiet Bund i Sverige under och efter andra världskriget. Der Bund (Allmänna judiska arbetarförbundet för Litauen, Polen och Ryssland) blev grundat i Vilnius 1897 i övertygelsen om att den judiska frågan bara kunde bli löst genom den internationella arbetarklassens frigörelse från allt förtryck och en socialistisk samhällsordning. Men rörelsen krossades under andra världskriget och drevs i exil.

När Håkan Blomqvist besökte YIVO (Judiska vetenskapliga institutet) i ett annat ärende passade han på att fråga om det fanns något om Bund i Sverige. Han hade sett en liten notis om att en socialdemokratisk skribent, Paul Olberg, blev följd till sista vilan av ”bundister”. Det visade sig att det fanns ett omfattande arkiv över Bundgrupper i Sverige från åren efter kriget med mängder av brev, cirkulär och protokoll. Handlingarna hade successivt hamnat hos YIVO när bundisterna började lämna Sverige i början av 1950-talet.

Håkan Blomqvist presenterar boken på Nordic Labour History Networks digitala seminarium tisdag den 30/3. Mer information finns här.


Gunnel Karlsson: En kvinna i regeringen. Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete, Appell Förlag (2020), 294 s

Bokomslag En kvinna i regeringen av Gunnel Karlsson.

Under tolv år var Ulla Lindström (1909-1999) ensam kvinna i Tage Erlanders socialdemokratiska regeringar. Hon var den tredje kvinnan som blev stadsråd, efter Karin Kock och Hildur Nygren, samt svensk FN-delegat. Som minister lade hon grunden för den svenska jämställdhetspolitiken med tvåförsörjarfamilj och barnomsorg i samhällets regi. Den samtida pressen utmålade henne ofta som kvinna som gjorde fel, både som kvinna och politiker; hon pratade för mycket och hon neg inte vid den engelska drottningens statsbesök.

Boken ger många exempel på hur vasst och raljerande tidningarna skrev om Ulla Lindström. Här finns också många bilder, varav några från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Detta skrev Stig Ahlgren om Ulla Lindström i Vecko-Journalen nr 14, 1957: ”Visst tålde hon att skrattas åt men mer hedras ändå, den röda valkyrian, vars kvastföring vi beundrade, även när hon i överdriven städnit satte rovor på linoleummattan i kanslihuset. Men den senaste blamagen är oursäktlig /…/ Hur vore det om statsrådet med sin kvinnliga blick för accessoarer provade en liten pikant munkorg att bäras till något svart plus en snofsig hatt med örhängen under.”

Ett digitalt seminarium om boken äger rum torsdag den 17/3 på Arena Idés Facebooksida. Mer information finns på www.arbark.se/seminarier


Erik Bengtsson: Världens jämlikaste land, Arkiv (2020), 271 s

Turkost och rosa bokomslag Världens jämlikaste land? av Erik Bengtsson.

Under 1900-talet blev Sverige ansett som världens kanske mest jämlika land. Inkomstfördelningen var jämn, klassresorna många och det politiska deltagandet stort och relativt jämt fördelat. När ekonomhistorikern Erik Bengtsson ger sin bild av Sveriges utveckling sedan 1700-talet framträder istället en bild av ett ovanligt ojämlikt land där överheten längre tid än i andra länder står emot folkets krav på förändring. Uppslutningen bakom välfärdsstaten står i stark kontrast till hur det svenska samhället såg ut före folkrörelsernas framväxt från 1870-talet och framåt.

I boken finns statistik som jämför Sverige med andra länder, när det gäller jämlikhet och rösträtt, samt tabeller som illustrerar klasskillnader inom Sverige. Här finns också en diger litteraturlista för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Digitala seminarier om Världens jämlikaste land? äger rum den onsdag 10/3 på Arena Idés Facebooksida (svenska) samt den tisdag 20/4 på Zoom, arrangerat av NHLN (engelska).


Böckerna finns på vårt bibliotek men alla har inte hunnit bli registrerade än. Mer information om seminarierna på www.arbark.se/seminarier