Jeanette Gustafsdotter ny institutionschef


Den 1 september 2023 tillträdde Jeanette Gustafsdotter sin tjänst som ny institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.


Jeanette Gustafsdotter var kulturminister mellan november 2021 och oktober 2022 i Magdalena Anderssons (S) regering. Innan dess var hon generalsekreterare för Sveriges Museer.

Jeanette Gustafsdotter har även tidigare arbetat på bland annat TV4 och SVT och varit vd på Tidningsutgivarna samt som kommunikationschef på Fastighetsägarna.

Vad var det som lockade med tjänsten på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek?

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek är en arbetsplats som har ett så viktigt innehåll, bara det gör att det är väldigt stimulerande. Det är också en arbetsplats med många erfarna experter, det är också någonting som ger kraft.

Jag ser arkiv och bibliotek som informationsförsörjning för samhället. I tider som idag med desinformation och propaganda är det viktigare än någonsin.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och liknande institutioner har en viktigare roll än någonsin. Digitaliseringen har gjort det så lätt att sprida desinformation och historieförfalskning; förr nådde du dem som lyssnade på om du argumenterade på ett möte eller ute på torget, i dag når du tusentals med en knapptryckning.

Då behövs arkiven för att det ska vara möjligt att kontrollera vad som faktiskt har hänt. Den forskning som bedrivs på samlingarna, både internt och av utomstående och studenter, framhåller är en viktig del av verksamheten.

Forskningen som bedrivs av samlingarna är viktig – det är ett sätt att sprida dåtiden för att förstå samtiden men också för att skissa på kloka framtider.

ARAB har unika samlingar, fanor, bildmaterial och unika affischer. Det är tidsdokument och man skulle vilja rama in alltihop och sätta upp på väggarna! Det är min förhoppning, om vi tittar framåt till att vi förhoppningsvis har hittat en stabil ekonomisk grund och ett stabilt arbetssätt, att vi ska kunna visa upp det här mycket tydligare. ARAB flyttade från Norra Bantorget till Flemingsberg 2012 och kommer inom något år flytta igen till följd av nya byggnadsplaner i Flemingsberg.

Målsättningen är att den dagen verksamheten än en gång ska flytta, att det blir på ett sätt så vi blir tillgängliga; att det ska vara lätt att ta sig till oss och man ska kunna komma in och ta del av en stor del av vårt unika innehåll. Det är ju också ett sätt att kommunicera vår historia och det är viktigare än någonsin.


Jeanette Gustafsdotter efterträder Håkan Nilsson som sedan mitten av augusti är HR-chef för Pajala kommun.