Exhibitions


Utställning om Östtyskland, i forskarexpeditionen på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek från den 16 november 2009.

Liten DDR-utställning