Monthly Archives: May 2009
Ett projekt som pågår sedan april 2006. Syftet är att bevara och tillgängliggöra ljudupptagningar i våra arkiv och samlingar.

Digitalisering av ljudband
Vi citerar en kort bit ur en bok och länkar till vår bibliotekskatalog, så att du kan låna direkt.

Nu twittrar vi!