kommunismARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK. I avhandlingen Med Lenin på byrån undersöker Andrés Brink Pinto de normer för klass, genus och sexualitet som återupprepades i den kommunistiska rörelsens press.

Lunchseminarium: Med Lenin på byrån