Stödföreningen


Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har som uppgift att stödja institutionens verksamhet ekonomiskt, skapa ett ökat intresse för arkivfrågor i organisationerna samt värva nya medlemmar till föreningen, i synnerhet bland de organisationer som lämnar sina arkiv till oss. Föreningen har funnits sedan 1970-talet.

Vi gläder oss åt att Stödföreningen finns, dels förstås för det ekonomiska bidraget men dels också för att den är en bra utgångspunkt för att sprida kännedom om arkivfrågor samt öka medvetenheten om och intresset för dessa.

Tidigare har enbart organisationer kunnat bli medlemmar men vid stödföreningens årsmöte 2019 beslutades att även privatpersoner ska kunna bli medlemmar. Medlemsavgiften för privatpersoner är 350 kronor. 

Stödföreningen är alltså både en av våra betydelsefulla kommunikationskanaler till organisationsvärlden och ett av våra främsta ”skyltfönster” i denna. I samband med årsmötet i februari samlas organisationernas ombud och andra arkivintresserade till ett seminarium kring någon aktuell arkivfråga. Därutöver håller vi någon enstaka träff om året för ett nätverk som består av organisationernas arkivredogörare.

Önskar din förening eller organisation vara med i stödföreningen? Kontakta stödföreningen, arabstodforening[a]gmail.com 

 Stödföreningens stadgar (2022)

Nuvarande styrelse (2024-)

 • Annika Ödebrink, Seko, ordförande
 • Malin Hammarström, LO, kassör
 • Martin Gunnarsson, IF Metall, ledamot
 • Patrick Roselin, LO
 • Karin Lindhoff, Handels, ledamot
 • Peggy Jönsson, ABF
 • Maria Lefoy, Transport
 • Lina Olsson, SSU
 • Joakim Johansson, ARAB

I Stödföreningen ingår:

 • ABF
 • A-kassornas samorganisation
 • Byggnadsarbetareförbundet
 • Elektrikerförbundet
 • Fastighetsanställdas förbund
 • Folkets Hus och parker
 • Folksam
 • GS — facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • Handelsanställdas förbund
 • Hyresgästerna
 • Hotell- och Restaurang Facket
 • IF Metall
 • Kommunalarbetareförbundet
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • LO-distriktet
 • LO-TCO rättsskydd
 • Musikerförbundet
 • Målareförbundet
 • Pappersindustriarbetareförbundet
 • PRO
 • RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
 • SEKO
 • Socialdemokraterna — Stockholms läns partidistrikt
 • SSU
 • Stockholms arbetarekommun
 • Transportarbetareförbundet
 • Vänsterpartiet

 

Styrelsen för ARAB:s stödförening består av representanter från ovannämnda organisationer:

Ordinarie:

 • Annika Ödebrink, ombudsman, Seko (ordförande)
 • Peggy Jönsson, ABF (sekreterare)