Kina i våra samlingar


Utställning i forskarexpeditionen 23 juni 2005 – 10 november 2005.

Utställningen visar material med kinesisk anknytning från våra arkiv och samlingar.

Affischerna kommer från Svensk-kinesiska föreningen, tidigare Svensk-kinesiska vänskapsförbundet, som bildades 1952 med syftet att sprida kunskap om Kina och stärka vänskapen mellan de svenska och kinesiska folken. De daterar sig från 1966 till 1980 och tillhör några av de vanligare typerna av kinesiska affischer.

På väggen längst in i vår forskarexpedition sitter en affisch som anspelar på folkkongressen 1974: företrädare för olika folk och yrkesgrupper står framför Folkets palats i Peking och utstrålar harmoni och endräkt.

Vid fönstret står en bildberättelse om en hjältemodig och förebildlig jordbruksarbetares liv. På pelaren vid expeditionen bryter män och kvinnor loss stenblock vid en flod, kanske i samband med ett dammbygge för jorduppodling och konstbevattning, ett annat vanligt motiv. Montrarna skildrar natur och skiftande verksamheter.

Två av affischerna mittemot receptionen vill inskärpa betydelsen av kunskap och inlärning. Av de övriga två utmålar en ett symboliskt bondetåg med hästar, fordon, röda fanor mm, medan den andra är rent dekorativ.

De tre avlånga affischerna på pelaren framhåller vikten av gymnastik och kroppsrörelse med anknytning till kinesiska kampsporter.