Seminarium: Flyktingfrågan, arbetarrörelsen och Folkhemmet, 1930-1950


Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Historiska institutionen vid Stockholms universitet inbjuder till ett heldagsseminarium.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Frågor som kommer att diskuteras:

 • Hur utformades den svenska flyktingpolitiken och flyktingmottagandet i det tidiga socialdemokratiska folkhemmet i skuggan av diktaturer och världskrig?
 • Hur bemöttes flyktingarna av myndigheterna och arbetarrörelsen?
 • Vilka flyktingar släpptes in?
 • Vilken roll spelade det civila samhällets aktörer, som till exempel flyktinghjälporganisationer?
 • Hur ska eventuella brytpunkter förklaras?
 • Hur såg tidens diskussion om flyktingfrågor ut?
 • Vilka föreställningar fanns om Främlingen/Dom andra?

Ett tiotal svenska och danska historiker redovisar pågående forskning kring dessa dagsaktuella frågor och gör även utblickar in i modern tid.

Anmälan

Antalet deltagare är begränsat till 40. Intresseanmälningar skall senast den 17 oktober ha inkommit till Klaus Misgeld.

 • E-post:  –
 • Tel: 08-412 39 16; fax: 08-412 39 90
 • Brev: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124, 111 81 Stockholm.

Välkommen med din anmälan!
Stockholm, den 29 augusti 2005

Pär Frohnert, Historiska institutionen vid Stockholms universitet; Klaus Misgeld, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Klas Åmark, Historiska institutionen vid Stockholms universitet

  Program (prel.)

  08.45 – 09.15 Kaffe

  9.15 – 10.15

  Välkomstord (Lena Hjelm-Wallén/prel)
  Helmut Müssener: Reflexioner kring den tidigare flyktingforskningen
  Klas Åmark: Diskussion om forskningsproblemen inom flyktingforskningen

  10.15 – 12.00 | 1. Norden, världskriserna och flyktingarna

  • Lone Rünitz: Den danska flyktingpolitiken 1933-1945
  • Mikael Byström: ”Flyktingar”, ”utlänningar” och den politiska debatten
  • Karin Kvist Geverts: Svenska myndigheter och de judiska politiska flyktingarna

  Kommentator: Lars M Andersson

  12.00-13.00 Lunch

  13.00-14.45 | 2. Arbetarrörelsen och 1930-talets flyktingar

  • Håkan Blomqvist: Arbetarrörelsen och den nationella frågan
  • Pär Frohnert: Flyktinghjälporganisationer: Arbetarrörelsens flyktinghjälp i kontrast mot övriga kommittéer
  • Malin Thor: Hechaluz i Sverige – en del av den judiska arbetarrörelsen i exilen

  Kommentator: Björn Horgby

  14.45 – 15.00 Kaffe

  15.00 – 16.45 | 3. Utblick på efterkrigstiden

  • Christina Johansson: Svensk migrations- och flyktingpolitik efter kriget
  • Anu-Mai Kõll: Balterna och den svenska fackföreningsrörelsen
  • Johan Svanberg: Estländare som flyktingar i Olofström 1944-1952

  Kommentator: Lars Olsson

  16.45 Avslutning

  Medverkande

  • FD Lars M Andersson, Historiska institutionen, Uppsala universitet
  • FM Håkan Blomqvist, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola
  • FM Mikael Byström, Historiska institutionen, Stockholms universitet
  • Doc Pär Frohnert, Historiska institutionen, Stockholms universitet
  • Prof Björn Horgby, Humanistiska institutionen, Örebro universitet
  • FD Christina Johansson, Tema etnicitet, Campus Norrköping, Linköpings universitet
  • Prof Anu-Mai Kõll, Historiska institutionen, Stockholms universitet
  • FM Karin Kvist Geverts, Historiska institutionen, Uppsala universitet
  • Prof Klaus Misgeld, ARAB
  • Prof em Helmut Müssener, Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, Uppsala universitet; Centrum för Tysklandsstudier, Södertörns högskola
  • Prof Lars Olsson, Institutionen för humaniora, Växjö universitet
  • Forskare Lone Rünitz, Dansk institut for internationale studier, Köpenhamn
  • FM Johan Svanberg, Institutionen för humaniora, Växjö universitet
  • FD Malin Thor, Institutionen för humaniora, Växjö universitet
  • Prof Klas Åmark, Historiska institutionen, Stockholms universitet