Seminarium: Sverige och demokratirörelsen i Polen på 1970- och 1980-talen


Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41.

För 25 år sedan, sensommaren 1980, bildades och erkändes den fristående fackföreningsrörelsen Solidaritet (Solidarnosc). Sverige och den svenska arbetarrörelsen lämnade redan under 1970-talet stöd till den polska demokratirörelsen, inte minst till KOR (Kommittén för arbetarnas försvar) som spelade en viktig roll för Solidaritets bildande. Förbindelserna med den fristående polska fackföreningsrörelsen utvecklades och fortsatte även efter undantagstillståndet den 13 december 1981.

Det finns inte mycket forskning i Sverige om detta. Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ordförande: Lena Hjelm-Wallén) och Historiska institutionen vid Stockholms universitet (genom Karl Molin) vill genom att anordna ett seminarium om det svenska samarbetet med demokratirörelsen i Polen under 1970- och 1980-talen, med särskild inriktning på den svenska arbetarrörelsens engagemang, stimulera till intensifierad forskning.

Seminariet kommer att diskutera tänkbara forskningsperspektiv som kan läggas till grund för ett nytt forskningsprojekt. En förhoppning är också att seminariet skall bidra till ett utökat svenskt-polskt forskningssamarbete om förbindelserna under 1970- och 1980-talen.

Vi vill vid seminariet samla både forskare och ”aktörer”/”vittnen” som var centralt placerade eller verksamma nära händelserna. I två inledningar skisseras forskningsuppslag utifrån nu i Sverige tillgängligt material. Till dessa ansluter kommentarer av i förväg vidtalade personer som ”var med” eller/och som både då och senare har intresserat sig för de svensk-polska förbindelserna i samband med demokratirörelsens utveckling. Seminariet avslutas med en sammanfattning som också skall öppna för perspektiv på fortsatt forskning på området.

Seminariet skall alltså ha en tydlig karaktär av ”workshop”. För att underlätta en diskussion måste antalet deltagare begränsas till högst 40. Om antalet intresseanmälningar överstiger antalet befintliga platser, måste arrangörerna förbehålla sig rätten att välja bland de anmälda. Deltagandet är kostnadsfritt.

Seminariet inleds kl. 9.00 med kaffe; lunch ca kl. 12.30; avslutning kl 17.00.

Anmälan

Intresserade uppmanas att höra av sig senast den 10 oktober till Klaus Misgeld, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

 • E-post: –
 • Tel. 08-412 39 16; fax 08-412 39 90
 • Post: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Box 1124, 111 81 STOCKHOLM

Ett mer detaljerat program skickas ut senare.

Medverkande

Inledning I:

Karl Molin och Ulf Eliasson (Stockholms universitet): UD:s perspektiv – Forskningsuppslag utifrån material i Utrikesdepartementet. (30 min.)

Inledning II:

Klaus Misgeld (ARAB): Fackföreningsrörelsens perspektiv – Några forskningsuppslag utifrån material i Landsorganisationens och andra arkiv på ARAB. (30 min.)

Kommentarer (15 min var):

Med inriktning på tiden fram till början av 1980-talet:

 • Sten Johansson (Stockholms universitet/SOFI)
 • Jakub Swiecicki (Utrikespolitiska institutet)
 • Bengt Säve-Söderbergh (Utrikesdepartementet)
 • Ture Mattsson (tidigare Grafikerna)
 • Knut Thyberg (tidigare ambassadör i Polen) (?/tillfrågad)

Med inriktning på tiden efter början av 1980-talet:

 • Örjan Berner (tidigare ambassadör i Polen)
 • Göran Jacobsson (LO-tidningen)
 • Gunnar Lassinantti (Olof Palmes internationella centrum)

Med inriktning på den svenska opinionen och det lokala arbetet i Sverige:

 • Stefan Ingvarsson (Warszawa, tidigare Stockholms universitet)
 • Barbara Törnquist-Plewa (Lunds universitet)

Summering och kommentar om forskningsperspektiv:

 • Gunnar Fredriksson (tidigare bland annat Aftonbladet och HSFR)

Stockholm, den 5 september 2005

Klaus Misgeld, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Karl Molin, Historiska institutionen vid Stockholms universitet