Rudolf Meidner 1914-2005


 

Rudolf Meidner

Under 15 år, 1981 till 1996, var förre LO-ekonomen professor Rudolf Meidner ordförande för Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Han avled den 8 december 2005 på kvällen, 91 år gammal.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har med honom förlorat en gammal och alltid intresserad vän – svensk arbetarrörelse en av sina ledande och mest betydande socialistiska ideologer – Sverige en ekonom med stort internationellt anseende, alltid öppen för att ta intryck av den debatt som fördes utanför landets gränser och likaså beredd att sprida kunskap om de landvinningar som kom att kallas ”den svenska modellen”, en modell som han som flykting från Tyskland (1933) både uppskattade högt och själv bidrog till att utveckla.

Sedan 1994 delar Arbetarrörelsens arkiv och biblioteket årligen ut Rudolf Meidner-priset för forskning om fackföreningsrörelsens historia. Priset instiftades med anledning av Rudolf Meidners åttioårsdag.

Rudolf Meidner har publicerat en lång rad skrifter och själv blivit föremål för många artiklar och böcker om både hans liv och gärning. Litteraturlistan ger en viss inblick.

Lars Ilshammar
Institutionschef

Klaus Misgeld
Forskningsrådets sekreterare

Litteraturlista

med ett urval skrifter om och av Rudolf Meidner. Samtliga titlar finns att ta del av på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

 • Bergström, Villy, Prisstabilitet i fullsysselsättningssamhället : Rehns och Meidners modell för lönebildning / Villy Bergström. – Ingår i: Den svenska modellens ekonomiska politik : Rehn-Meidnermodellens bakgrund, tillämpning och relevans i det 21:a århundradet
 • Ekdahl, Lars, Expert i rörelse : Rudolf Meidner i den fackliga rörelsens tjänst / Lars Ekdahl. – Ingår i: Arbeiderhistorie ISSN 0801-7778 2004.
 • Ekdahl, Lars, Mellan fackligt och politiskt dilemma : en bakgrund till Rehn-Meidnermodellen / Lars Ekdahl. – Ingår i: Den svenska modellens ekonomiska politik : Rehn-Meidnermodellens bakgrund, tillämpning och relevans i det 21:a århundradet S. 13-32
 • Ekdahl, Lars, Mot en tredje väg. 1, Tysk flykting och svensk modell. – Lund : Arkiv, 2001 (Värnamo : Fälth & Hässler). – 386, [1] s. ; 23 cm
 • Ekdahl, Lars, Mot en tredje väg : en biografi över Rudolf Meidner.. 2, Facklig expert och demokratisk socialist. – Lund : Arkiv, 2005. – 340 s.. – (Årsbok / Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, ISSN 1400-3392 ; 2005)
 • Erixon, Lennart, Rehn-Meidnermodellen : en tredje väg i den ekonomiska politiken / Lennart Erixon. – Stockholm : Arbetslivscentrum, 1994 (Stockholm : Gotab). – 54 s.. – (Research report series / Arbetslivscentrum ; 4)
 • Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. – Landsorganisationen i Sverige, 1951. – 226 s.
 • Greider, Göran, Rudolf Meidner : skärvor ur ett nittonhundratalsliv / Göran Greider. – Stockholm : Atlas, 1997 (Uddevalla : Mediaprint). – 316, [2] s. ; 22 cm
 • Gösta Rehn, the Swedish model and labour market policies : international and national perspectives / edited by Henry Milner, Eskil Wadensjö. – Aldershot : Ashgate, cop. 2001. – 331 s.
 • Meidner, Rudolf, A Swedish union proposal for collectice capital sharing. – Ingår i: Eurosocialism and America : political economy for the 1980s / ed. by Nancy Lieber. – Philadelphia : Temple U.P., 1982. – 250 s. : tab.
 • Meidner, Rudolf, Arbetsmarknadspolitik och stabilisering / Rolf Andersson och Rudolf Meidner. – 2. uppl.. – Stockholm : Prisma i samarbete med Inst. för social forskning, 1977 (Lund : Berling). – 88 s. : diagr., tab. ; 20 cm. – (Institutet för social forskning, ISSN 03477932 ; 4)
 • Meidner, Rudolf, Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik / Rudolf Meidner och Harald Niklasson ; under medverkan av Rolf Andersson. – 2., [revid.] uppl.. – Lund : Studentlitt., 1972 (Malmö : Norden). – 207, [1] s.
 • Meidner, Rudolf, Arbetsmarknadspolitikens målsättningar / Rudolf Meidner. – Ingår i: Samhälle i omvandling : 16 forskare behandlar problem av central betydelse för dagens och morgondagens svenska ekonomi / Ragnar Bentzel …. – Stockholm : Bonnier, 1967
 • Meidner, Rudolf, Co-ordination and solidarity : an approach to wages policy / Rudolf Meidner ; in co-operation with LO, the Swedish Trade Union Confederation ; ed. and transl. by T.L. Johnston. – Stockholm : Prisma, 1974 (Stockholm : Tiden-Barnängen). – 72, [1] s.
 • Meidner, Rudolf, Employee investment funds : an approach to collective capital formation / by Rudolf Meidner ; with the assistance of Anna Hedborg and Gunnar Fond ; [ed. prep. by T.L. Johnston]. – London : George Allen & Unwin, 1978. – 132 s. : tab. ; 23 cm
 • Meidner, Rudolf, Ett friår mitt i livet. – Landsorganisationen i Sverige, 1986. – (Offentliga samtal)
 • Meidner, Rudolf, Fackföreningsrörelsen och den offentliga sektorn : anförande av Rudolf Meidner vid ISKAs – Internationalen för Stats- och kommunalanställdas – kongress i New York den 10 oktober 1973. – , 1974
 • Meidner, Rudolf, Fifteen years of wage-policy. – Landsorganisationen i Sverige, 1972.
 • Meidner, Rudolf, Folkhemsmodellen / Anna Hedborg, Rudolf Meidner. – Stockholm : Rabén & Sjögren, 1984 (Borås : Centraltr.). – 241, [1] s. : diagr., tab. ; 22 cm. – (Tema nova)
 • Meidner, Rudolf, Die Gewerkschaftsbewegung und der öffentliche Sektor : Vortrag gehalten von Rudolf Meidner am 20. Kongress der Internationale der öffentlichen Dienste (IÖD) in New York, 10 Oktober 1973. – Landsorganisationen i Sverige, 1974
 • Meidner, Rudolf, Gunnar Myrdal, några reminiscenser och lärdomar. – Ingår i: Vägvisare : texter av Gunnar Myrdal : en antologi / med inledningar av Rudolf Meidner och Tore Browaldh ; urval och kommentarer av Örjan Appelqvist och Stellan Andersson. – Stockholm : Norstedt, 1998 (Smedjebacken : Fälth & Hässler). – 429 s. ; 24 cm
 • Meidner, Rudolf, Gösta Rehn som LO-ekonom. – Ingår i: Vingarnas trygghet : arbetsmarknad, ekonomi och politik : [vänbok till Gösta Rehn] / i redaktion av Eskil Wadensjö, Åke Dahlberg, Bertil Holmlund. – Lund : Dialogos, 1989
 • Meidner, Rudolf, I arbetets tjänst / Rudolf Meidner. – Stockholm : Tiden : [Arbetslivscentrum], 1984 (Kristianstad : Kristiandstads boktr.). – 473 s. : diagr., tab. ; 22 cm
 • Meidner, Rudolf, Hotad sektor? : medbestämmande och effektivitet i kommunal verksamhet / [Rudolf Meidner …]. – Stockholm : LiberFörlag, 1982 (Stockholm : LiberTryck). – 125 s. : tab. ; 21 cm. – (Publica)
 • Meidner, Rudolf, Löntagarfonder / Rudolf Meidner ; i samarbete med Anna Hedborg, Gunnar Fond. – Stockholm ; [Solna] : Tiden [i samarbete med Landsorganisationen] : [Seelig], 1975 (Nacka : Esselte Herzog). – 128 s.
 • Meidner, Rudolf, Manifest för full sysselsättning / Rudolf Meidner. – Stockholm : Atlas, 1999 (Uddevalla : Mediaprint). – 175 s. ; 20 cm
 • Meidner, Rudolf, Om löntagarfonder / Rudolf Meidner ; övers. av Ulrich Hertz. – Stockholm : Tiden, 1981 (Kristianstad : Kristianstads boktr.). – 76 s. ; 17 cm. – (Tidens debatt ; 82:1)
 • Meidner, Rudolf, The role and potential of active labour market policy : the Swedish experience / by Rudolf Meidner. – Ingår i: In search of flexibility: The new Soviet labour market / edited by Guy Standing. – Geneva : International Labour Office, 1991.
 • Meidner, Rudolf, Samordning och solidarisk lönepolitik / Rudolf Meidner ; i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. – Stockholm : Prisma, 1974 (Stockholm : Tiden-Barnängen). – 68, [1] s.
 • Meidner, Rudolf, Solidarisk lönepolitik : erfarenheter, problem, framtidsutsikter / Rudolf Meidner och Berndt Öhman. – Stockholm : Tiden, 1972 (Karlskrona : Abrahamson). – 56 s.
 • Meidner, Rudolf, Spelet om löntagarfonder / Rudolf Meidner. – Stockholm : Atlas, 2005 (Avesta : STC). – 162 s. ; 20 cm
 • Meidner, Rudolf, Svensk arbetsmarknad vid full sysselsättning / av Rudolf Meidner. – Stockholm : Konjunkturinstitutet, 1954. – 341 s. : diagr., tab.
 • Meidner, Rudolf, The trade union movement and the public sector : speech delivered by Rudolf Meidner at the 20th convention of Public Services International (PSI) New York, 10 October 1973. – Landsorganisationen i Sverige, 1974
 • Meidner, Rudolf, Utredare under fyra LO-ordförande. – Ingår i: Arbetarhistoria 1984:31-32 (Årg. 8), s. 62-65 : ill.
 • Meidner, Rudolf, Vad är det för fel med det kommunistiska manifestet. – Ingår i: Manifestet 1848-1998 : [kommunistiska manifestet med kommentarer och analyser av 14 forskare och samhällsdebattörer]. – Stockholm : Atlas, 1998 – (Årsbok / Arbetarnas kulturhistoriska sällskap ; 1998)
 • Meidner, Rudolf, Vermögenspolitik in Schweden / Rudolf Meidner ; in Zusammenarb. mit Anna Hedborg und Gunnar Fond. – Köln, 1978. – 126 s.
 • Meidner, Rudolf, Vår levnadsstandard : ett bordssamtal. – Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, 1948.
 • Meidner, Rudolf, Wages policy under full employment / by Erik Lundberg, Rudolf Meidner, Gösta Rehn and Krister Wickman ; ed. and transl. by Ralph Turvey. – London, 1952. – 87 s.
 • Meidnerseminariet (1980 : Stockholm) Lönepolitik och solidaritet : debattinlägg vid Meidnerseminariet den 21-22 februari 1980 / [arr. av LO]. – Stockholm : LO, 1980 (Stockholm : Tiba tryck). – 241, [1] s. : tab. ; 21 cm
 • Olofsson, Jonas, Rationaliseringsideologi, arbetsmarknadspolitik och utbildning : Rehn-Meidnermodellen i ny belysning / Jonas Olofsson. – Lund : Univ., Dept. of Economic History, 1991 (Lund : Tryckericentralen AVC). – 35 s.. – (Lund papers in economic history ; 10)
 • Den svenska modellens ekonomiska politik : Rehn-Meidnermodellens bakgrund, tillämpning och relevans i det 21:a århundradet / Redaktör: Lennart Erixon. – Stockholm : Atlas, 2003. – 220 s.