Rudolf Meidner 1914-2005


Rudolf Meidner

Rudolf Meidner

Under 15 år, 1981 till 1996, var förre LO-ekonomen professor Rudolf Meidner ordförande för Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Han avled den 8 december 2005 på kvällen, 91 år gammal.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har med honom förlorat en gammal och alltid intresserad vän – svensk arbetarrörelse en av sina ledande och mest betydande socialistiska ideologer – Sverige en ekonom med stort internationellt anseende, alltid öppen för att ta intryck av den debatt som fördes utanför landets gränser och likaså beredd att sprida kunskap om de landvinningar som kom att kallas ”den svenska modellen”, en modell som han som flykting från Tyskland (1933) både uppskattade högt och själv bidrog till att utveckla.

Sedan 1994 delar Arbetarrörelsens arkiv och biblioteket årligen ut Rudolf Meidner-priset för forskning om fackföreningsrörelsens historia. Priset instiftades med anledning av Rudolf Meidners åttioårsdag.

Rudolf Meidner har publicerat en lång rad skrifter och själv blivit föremål för många artiklar och böcker om både hans liv och gärning. Litteraturlistan ger en viss inblick.

Lars Ilshammar
Institutionschef

Klaus Misgeld
Forskningsrådets sekreterare

Litteraturlista

med ett urval skrifter om och av Rudolf Meidner. Samtliga titlar finns att ta del av på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.