Dagsarkiv: 20 april 2006


Under arbetarrörelsens pionjärtid anlade arbetarna egna parker i hela landet, Folkets Park, för politiska möten och agitation eftersom de inte fick samlas på offentliga platser. Att komma ut i naturen från trånga bostäder i staden var också ett skäl att bygga dessa parker och ytterligare ett skäl var att de ville dansa, sjunga och förlusta sig. I Folkets Park utvecklades en politisk arbetarkultur med föredrag, kultur och nöjesliv.

Stockholms folkparker


Ivar Öhmans (1914–89) brevsamling är en rik källa till forskning och kan säkert ge en mer kompletterande bild av arbetarförfattarna. Öhman var bl. a. chefredaktör för Folket i Bild 1946–62.

Ivar Öhman och arbetarförfattarnaPå kvällen den 4 november 1954 tog Stig Dagerman sitt liv genom att gasa ihjäl sig i sin bil. Han hade då geniförklarats som "den unga litteraturens stora löfte".

Stig Dagerman