Arkivens dag 2006


Lördagen den 11 november 2006 är Arkivens dag med öppet hus på många arkiv runtom i hela landet. Vi har öppet hus i Grängesberg. Årets tema: Mat och dryck.

Vi håller inte öppet i Stockholm men däremot i vår bemannade depå i Grängesberg.

Vad har vi att visa upp?

I Grängesberg förvaras bl.a. en stor del av arbetarrörelsens fanor och standar (ca 1200 st) och en del av dessa ämnar vi visa upp för allmänheten. Fanorna har även anknytning till årets tema, mat och dryck.

Dessutom: utställningar av arkivmaterial, kaffe med dopp och bokbord

När och var?

  • Klockan 11-15, lördagen den 11 november 2006
  • Jakobina gruvstuga, Dillners väg 14, Grängesberg
  • Upplysningar på telefon: 0240 – 20600

Alla hälsas varmt välkomna!