Metalls arkiv 1888-1981 nu tillgängligt för forskning hos oss


Svenska metallindustriarbetareförbundets arkiv för åren 1888-1981 har överförts till oss och är från och med nu tillgängligt för forskning i sin helhet.

Rent fysiskt står materialet kvar hos förbundet men beställningar och forskning sker nu på sedvanligt vis i vår forskarexpedition.

Det ”högtidliga” överlämnandet av nycklarna till arkivlokalerna skedde tisdagen den 13 februari 2007. Från IF Metalls sida deltog Kjersti Bosdotter, Birgitta Widén och Sören Haglund. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek representerades av Ulf Jönson och Lâle Svensson.