Åke Wedin har avlidit


Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks förre institutionschef Åke Wedin, Torsby, har avlidit 71 år gammal. Han föddes i Arvika och disputerade i Göteborg, bara 29-årig, med en avhandling om Inkariket. Under åren 1966-1971, en period av snabb expansion, var Wedin chef för det som då hette Arbetarrörelsens arkiv. Han spelade också en aktiv roll i skapandet av lokala och regionala folkrörelsearkiv runt om i landet.

Wedin var starkt engagerad i kampen mot Franco-diktaturen under 1960-talet, och utvisades ur Spanien för sina kontakter med oppositionen. I början av 1970-talet utsågs han till regionalrepresentant i Latinamerika för Internationella Byggnads- och Träarbetarunionen. Från 1975 till 1980 var han ansvarig för LO/TCO:s biståndssekretariat.

Åke Wedin skrev flera böcker om internationell facklig solidaritet och om Latinamerikas historia. Under senare år blev han kontroversiell för sin kritik mot svensk invandringspolitik.