Boktips i januari 2008


Ilan Pappe: Den etniska rensningen av Palestina. Karneval. 303 s.

1947 avgjordes Palestinas framtid i FN. På hösten föreslog FN:s generalförsamling Palestinas delning i en judisk och en arabisk stat med Jerusalem under FN:s styre. Judarna, som utgjorde ca 1/3 av befolkningen och ägde mindre än 10 % av marken, tilldelades 55 % inkl. Negevöknen. Judarna accepterade, trots att målet och drömmen för de flesta sionister var hela det historiska Palestina (inklusive landet öster om Jordan). Araberna sade nej. FN antog delningsplanen utan att någon folkomröstning gjorts.

Strax efter det brittiska tillbakadragandet 1948 utbröt det första arab-israeliska kriget. Enligt förf. Ilan Pappe, israelisk historiker vid Haifas universitet, var kriget noga förberett av israelisk militär, som med amerikansk hjälp och västtyska pengar (och sovjetiska vapen) mönstrade en stor armé på 80.000 man, dubbelt så stor som den samlade arabiska motståndsarmén. Under kriget genomfördes en etnisk rensning av arabiskdominerade områden i Israel/Palestina. En miljon araber fördrevs, civila dödades och byar förstördes. I spetsen gick ofta två israeliska terrorgrupper- Irgun (Etzel) och Sternligan, den senare mest berömd för mordet på greve Folke Bernadotte.
I boken skildras den planmässiga etniska rensningen av arabisk befolkning som lade grunden till staten Israel. Massfördrivning var en central del av ”Plan Dalet”, och boken bygger på material tidigare opublicerat, från israeliska arkiv.


Robert Conquest: The Great terror : a reassessment. New ed. Oxford univ. press. 574 s.

Professor Robert Conquests bok om Stalintidens terror i Sovjetunionen på 1930-talet, utkom första gången 1968, och räknas som en klassiker inom sitt område. Den är ofta citerad, in i minsta siffra och bokstav. Till den nya utgåvan, som bygger på den utvidgade pocketutgåvan som utkom 1990, har förf., född 1917, skrivit ett förord på tjugoåtta tätskrivna sidor. Från början starkt kritiserad för överdrifter kan han här konstatera att hans värsta farhågor snarare besannats med tiden.


Mike Davies: Slum : världens storstäder. Arkiv. 247 s.

En av den moderna världens mest kännetecknande fenomen är de enorma storstäder som vuxit upp över hela jordklotet. Det har att göra med inflyttningen från och avfolkningen av landsbygden, som accelererat under 1900-talet. Den amerikanske journalisten Mike Davies har besökt en rad av världens miljonstäder som Lima, Bagdad, Lagos, Los Angeles, Kairo, Kapstaden och Rio de Janeiro. Överallt breder den människofientliga stadsslummen ut sig, som en följd av kapitalismens segertåg över jorden. Mer än en miljard människor bor i gigantiska slumområden utanför världens storstäder, och Davies profeterar om ett kommande storkrig, mellan USA och dess allierade, och de fattiga i slumstädernas krutdurk.


Marco D’Eramo: Slakthuset och skyskrapan : Chicago, en berättelse om vår framtid. Arkiv. 413 s.

Den italienske sociologen, utbildad i Paris hos Pierre Bourdieu, vandrar i boken runt i Chicago som en modern Walter Benjamin. Den vindpinade staden vid Lake Michigans strand, med tre miljoner invånare i de centrala delarna, och nio miljoner i ”Stor-Chicago”, är USA:s tredje största stad. D’Eramo filosoferar om kapitalismens utveckling i Chicago, känt för sitt enorma slakthusområde, dit boskapen från prärien drevs in för att bli köttmat, sin timmer- och spannmålshandel. Men också för sin tidigt organiserade fackföreningsrörelse. Här uppstod de första skyskraporna efter branden 1871, moderna kommunikationer utvecklades på land och i luften som band ihop östra och västra USA, kärnkraften introducerades, vetenskapliga landvinningar inom ekonomi och sociologi och arkitektur gjordes. Här uppstod jazz och blues som viktiga uttryckssätt för de 1,2 miljoner svarta som bor i staden. Chicago styrdes under många år diktatoriskt av den demokratiske borgmästaren Richard Daley, och senare av hans son Richard Jr. D’Eramo talar om Chicago som en (paradoxalt nog) ”provinsiell” stad. Här finns ingen stor hamn, staden präglas istället av mellanvästerns vidsträckta ödslighet. Mest fascineras D’Eramo av de många tusen invandrare han ser på gatorna. De fyller honom med en ”oförklarligt rörande tro på framtiden”. Samtidigt kan han uppleva samma kaotiska språkförbistring som i Bibelns Babylon, och påminner om det torn man där försökte bygga och som Gud straffade med total förintelse.


Gerhard Schröder: Entscheidungen : mein Leben in der Politik. Erw. Ausgabe. Ullstein Taschenbuch. 555 s. : ill.

Gerhard Schröder gjorde en klassisk karriär inom tyska SPD. Tidigt faderslös, från arbetarklass, flitiga studier på kvällsskolor och universitet, juristexamen, engagerad inom SPD:s ungdomsförbund. 1990-1998 ministerpresident i Niedersachsen, stod länge i skuggan av Willy Brandt och Helmut Schmidt, innan han 1998 blev förbundskansler. Regerade i koalition med de Gröna och dess ledare, utrikesministern Joschka Fischer, och drev och utvecklade Europapolitiken tillsammans med Tony Blair och Jacques Chirac mot en utvidgning österut och söderut. Blair och Schröder arbetade gemensamt för en ”modernisering” av respektive partier, Schröder fick sitt mandat i och med att SPD:s vänsterkandidat Oskar Lafontaine i juni1998 lämnade den tyska politiken, året efter omvaldes Schröder som ordförande i SPD. Han kom sedan att sluta upp bakom USA efter 11 september 2001, men valde, efter stor inre kritik, att inte sända tysk trupp till Irak. 2003 avgick han som partiordförande för SPD och efterträddes av Franz Müntefering, i valet 2005 förlorade SPD till CDU/CSU och valde att gå i en sk ”stor koalition” med Angela Merkel som premiärminister. Boken är Schröders självbiografi och är illustrerad.


Confronting capitalism : dispatches from a Global movement. Ed. By Eddie Yuen, Daniel Burton-Rose and George Katsiaficas. Soft skull press. 410 s. : ill.

En stor antologi och genomgång av den globala, antikapitalistiska, ”rättviserörelsen”, först publicerad med titeln ”The Battle of Seattle : new challenge to capitalist globalization”. Den utgår från den stora protestmarschen och upploppen vid WTO-mötet i Seattle 1999, som fortsatte vid EU:s toppmöte i Prag året efter, och i Bologna året därpå. Denna mycket heterogena alternativrörelse presenteras med bidrag från en rad kända författare som Noam Chomsky, Naomi Klein, Barbara Ehrenreich, Stanley Aronowitz, Immanuel Wallerstein, Arundhati Roy och Michael Hardt.


Marx, Karl: Marx vs. Russia. Ed. by J.A. Doerig. Frederick Ungar publ. co, 1962. 198 s.

I förlaget Kessingers stora utgåva av faksimil-texter publiceras här en intressant artikelserie av Marx, ursprungligen publicerad i New York Daily Tribune mellan mars 1853 och april 1856, där Marx var flitigt förekommande korrespondent. Artiklarna har inte beaktats av marxist-forskare, kanske för att de fokuserar på Rysslands imperialistiska ambitioner, och knappast har mist sin aktualitet, vare sig under Stalintiden eller under dagens Putin-era. (Marx korrespondens med New York Tribune finns publicerad i boken Dispatches for the New York Tribune. Penguin books, 2007, som också kan hittas i vår katalog KATA.)


From the Gulag to the Killing fields : personal accounts of political violence and repression in communist states. Ed. by Paul Hollander. ISI books. 760+78 s. : ill.

Diskussionen om ”kommunismens brott” har svallat hög och upprörd, med krav på att myndigheten Forum för levande historia ska engagera sig. Efter ”Kommunismens svarta bok” 1999, kommer nu antologin ”From the Gulag to the Killing fields” med vittnesmål om övergrepp i kommunistländer som Kina, Vietnam och Nordkorea, och en rad f.d. kommunistländer som Sovjetunionen, Polen, Albanien och Jugoslavien, Etiopien, Kambodja. Bland författarna märks t.ex. poeten Jorge Valls från Kuba, författaren Arthur London från Tjeckoslovakien, Alexander Solzjenitsyn, den fransk-bulgariske språkvetaren Tzvetan Todorov, samt Eugenia Ginzburg och Anna Larina från Sovjetunionen.


Sedligt, renligt, lagligt : prostitution i Norden, 1880-1940. Makadam. 248 s. : ill.

På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek förvaras bl.a. RFSU:s arkiv. En hel del av vår litteratur speglar också den svenska kvinnorörelsen: politiskt, fackligt, feministiskt, men även som en del av den ”sociala frågan”, som var högst aktuell vid sekelskiftet 1900. Inom ramen för den sociala frågan agerade t.ex. många socialliberaler, som G.H. von Koch i Stockholm för att staten skulle engagera sig mer. Detta arbete drev både fram bildandet av Socialstyrelsen, och ett socialdepartement. I den ovannämnda boken presenterar flera nordiska forskare uppsatser i prostitutionsfrågan ur ett nordiskt perspektiv. Pirjo Markkola skriver t.ex. om ”Mannen som moralreformist”, om prostitutionskontrollen i de finska städerna kring sekelskiftet 1900. Yvonne Svanström skriver om den svenska ”Federationen”, en borgerlig kvinnoförening som arbetade mot prostitution. Anna Jansdotter skriver om Frälsningsarméns socialvårdande arbete, Merete Bøge Pedersen skriver om sedlighetspolis och prostitutionslagstiftning i Köpenhamn vid samma tid, och Elisabeth S. Koren om förebyggande av könssjukdomar i Norge fram till 1930-talet, när sexualupplysning blev en av det svenska och norska folkhemmets viktigaste frågor.