Omflyttningar medför störningar och leveransstopp av arkivmaterial under 2008


Stora omflyttningar kan innebära störningar

Under 2008 tömmer vi ett av våra gamla magasin. Omkring 2,5 kilometer handlingar skall byta plats. Det kommer att innebära en del störningar:

  • Efterfrågade handlingar kan vara nedpackade och oåtkomliga för forskning under en period
  • Oklarheter om placeringar kan innebära att vi får svårt att hitta beställt material
  • Arbetet tar stora personalresurser i anspråk

Vi gör vad vi kan för att det inte skall bli alltför kännbart för våra besökare och hoppas på överseende.

Kontakta vår forskarexpedition om du har frågor.

Leveransstopp för arkivmaterial

De omfattande magasinstömningarna och omflyttningarna gör att vi tyvärr inte kan ta emot arkivleveranser under 2008.

Vi ber om förståelse för detta.

Frågor om leveranser besvaras av Maria Boman, tel. 08 – 412 39 07.