Seminarium: Arbetarkonst – industrisamhällets bilder


Nordiskt konstseminarium

  • Datum: 14 april (från kl. 18.00) – 16 april (till kl. 15.30) 2008
  • Plats: Smedjebacken i södra Dalarnas Bergslag
  • Lokal: Folkets Hus och Gamla Meken.
  • Tåg anländer från Stockholm 17.41. Buss hämtar vid stationen.

Inbjudan

Arbetarkonst, arbetets konst eller industrisamhällets bilder är områden som är bristfälligt definierade och sparsamt belysta inom forskningen. Ändå representeras arbetarkonsten av många framstående 1900-tals konstnärer med en stor publik.

För att stödja pågående forskning och intressera unga forskare för arbetarkonsten anordnas ett nordiskt vetenskapligt seminarium i april 2008.

Målgrupper

Målgruppen är i första hand forskare, forskarstuderande och studenter vid universitet och högskolor. Även andra med intresse för området hälsas välkomna. Antalet platser är begränsat till 50. Vi i arbetsgruppen förbehåller oss rätten att prioritera bland anmälningarna.

Syfte

Syftet med seminariet är i första hand forskningsfrämjande. Tyngdpunkten ligger på bilden, konstnärerna samt köparna/publiken. Viktiga frågeställningar gäller motivvalet och arbetarkonsten som historisk källa för fördjupade studier av industrisamhället.

Andra angelägna forskningsfrågor är hur arbetarkonsten spreds och användes i samtiden, inom arbetarrörelsens olika grenar samt hur konsten mottogs inom arbetarklassen.

Ytterligare en fråga tar sikte på konstnärerna och deras villkor. Det är också viktigt att sätta in konsten i ett historiskt perspektiv, dvs. att analysera förändring och kontinuitet under välfärdssamhällets framväxt och höjdpunkt.

Kostnader och finansiering

Seminariet genomförs med bidrag från bl.a. Riksbankens jubileumsfond. Mat och logi är gratis för deltagarna medan deras resor subventioneras (beloppets storlek bestäms av deltagarnas sammanlagda resekostnader).

Initiativtagare och samordnare

Seminariet anordnas av en arbetsgrupp med representanter från Ahlbäcksstiftelsen i Smedjebacken, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ARAB, Arbetarnas Bildningsförbund ABF, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker/FHP, Industrifacket Metall, Kungliga Tekniska Högskolan KTH och Uppsala universitet.

Anmälan

Senast den 15 mars (förlängt!) 22 februari, via blanketten på Ahlbäcksstiftelsens webbplats.

Kontakt

  • Monica Borg, Ahlbäcksstiftelsen | +46(0)24075662
  • Kjersti Bosdotter, IF Metall | +46(0)87868303
  • Maths Isacson, KTH / Uppsala Universitet | +46(0)184711217
  • Margareta Ståhl, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek | +46(0)4123915
  • Helena Westling, ABF | +46(0)86135071

Program i sammandrag

Seminariet pågår från måndagen den 14 april kl 18.00 till den 16 april kl 15.30. Programmet inleds den 14 april kl 18.00 med seminariets öppnande, middag och kulturprogram.

Under dagarna redovisas och presenteras industrisamhällets bilder och arbetarkonstens ställning i Danmark, Norge, Finland och Sverige Begreppet ”Arbetarkonst” diskuteras och rapporter från pågående och avslutade forskningsprojekt lämnas.

Det blir tillfällen till diskussioner om arbetarkonsten i Sverige och om konstnärens betydelse.

Monografier om Johan Ahlbäck, Albin Amelin, Torsten Billman och Nils Nilsson presenteras.

Medverkande: Hanna Abildgaard, fil dr, Köpenhamn Örjan Hamrin, intendent, Erik Hofrén, prof. emeritus, Ulla Jaskari, Tammerfors, Lill Ann Jensen, Oslo, Elisabeth Lidén, docent, Küllike Montgomery docent, Jessica Sjöholm Skrubbe, fil dr, Margaretha Ståhl, fil dr, Jeff Werner fil dr. Samtalsledare: Kjersti Bosdotter, kulturombudsman på IF Metall och professor Maths Isacson.

Seminariet kompletteras med en utställning av arbetarbilder i Gamla Meken och föreställningen ”Genvägar finns inte” – en monolog om konstnären Johan Ahlbäck.