Boktips i september 2008


Wolfgang Merkel, Alexander Petring, Christian Henkes, Christoph Egle: Social democracy in power : the capacity to reform. Routledge. 309 s.

Fyra tyska forskare, verksamma i Berlin och München, analyserar vad de kallar ”socialdemokratins återkomst” i 6 västeuropeiska länder. I täten gick Labour i Storbritannien, som återtog den politiska makten 1997, efter en lång period konservativt styre, och den brittiska framgången följdes av en uppgång för både SPD i Tyskland, med koalitionen med CDU 2005, och sammanföll med en lång period socialistisk majoritet i Frankrike, som upphörde först med presidentvalet 2007. Dessutom analyseras situationen i Nederländerna, Danmark och Sverige. Man utgår från sociologen Anthony Giddens manifest ”The third way”, som blev en ledstjärna för Tony Blairs brittiska regering New Labour, och de frågar sig om socialdemokratin i de sex länderna klarat balansgången mellan marknadens krav och väljarnas?


Mobo Gao: The battle for China’s past : Mao and the cultural revolution. Pluto press. 270 s.

Professor Mobo Gao från University of Adelaide, går lite på tvärs med andra debattörer i denna bok, som är ett försök att ärerädda Mao Zedong och den kinesiska inrikspolitiken vid åren kring den s.k. kulturrevolutionen. Gao hävdar att en stor majoritet kineser drog fördel av den utvecklade socialpolitiken i Kina, av utbildningspolitiken och sjukvården, och att fattigdomen i Kina idag är på väg att utrotas. Detta hade knappast kunnat vara möjligt utan kommunistpartiets arbete i Kina under andra hälften av 1900-talet. Han vänder sig särskilt mot den amerikansk-kinesiska författarinnan Jung Changs senaste Maobok, som hyllats av de konservativa i USA, som han menar är fylld av obelagt skvaller.


Ahmad A. Rahman: The Regime change of Kwame Nkrumah : epic heroism in Africa and the diaspora. Palgrave Macmillan. 250 s.

Rahman har skrivit en politisk biografi om Afrikas första självständiga svarta president, Kwame Nkrumah, som kom att symbolisera kampen mot kolonialism och för panafrikanism. Nkrumah blev premiärminister i Ghana 1957, vid landets självständighet, och president 1960, när en socialistisk omvandling av Ghana inleddes och de gamla stamhövdingarna avsattes. Han anklagades av sina motståndare för korruption och maktmissbruk, och störtades i en militärkupp 1966 och dog i exil sex år senare. Nkrumah var påverkad av marxism-leninismen, som han försökte kombinera med afrikansk nationalism. Han studerade juridik i både USA och Storbritannien Förf. är docent i socialhistoria vid Univerity of Michigan, och han använder sig i boken av den klassiska hjältemyten, som den framstår i afrikansk folklore och i litteraturen, och försöker applicera den på Nkrumahs liv. ARAB har sedan tidigare fem böcker om afrikansk socialism och befrielserörelser av Kwame Nkrumah.


Jens Gieseke: Der Mielke-Konzern : die Geschichte der Stasi, 1945-1990. Deutsche Verlags-Anstalt. 314 s.

Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, utvecklade sig under sina 45 år vid makten till en stat i staten, med vida befogenheter när det gällde övervakning, kontroll av medborgare, spioneri, och som extra polismakt. Stasi styrdes under flera år av den mystiske Marcus Wolf, känd som ”mannen utan ansikte”, och den ansvarige ministern Erich Mielke. Man byggde upp ett enormt system av angiveri med rekryterade personer i varje kvarter och i varje by i Östtyskland. Författaren är historiker från Berlin och boken utkom första gången 2001, här i en utvidgad utgåva från 2006. Han är specialist på säkerhetspolitik och har studerat Stasis enorma aktarkiv ända sedan Östtyskland upplöstes 1990.


En knuten näve i fickan : om klass, normer och vänstern. Redaktörer Fredric Carlsson-Andersson och Atilla Piskin. Yelah. 137 s. : ill.

Det talas inte längre så mycket om ”klass” i Sverige. Dock har klassbegreppet fått en renässans på senare år, i böcker av t.ex. Göran Greider, Anneli Jordal, Jennie Dielemans, Lena Andersson och Susanna Popova, eller antologin Tala om klass som kom 2006. I en ny bok från det lilla alternativa bokförlaget Yelah i Malmö, som ger ut tidskriften med samma namn, granskas vad som menas med ”klass”, och inte minst ”arbetarklass”. Har vi alla blivit ”medelklass” frågar man sig? Är arbetarklassen färdig för museum? Hur förhåller vi oss till parollerna från 1970-talets förstamajdemonstrationer? I antologin talas om ett ”utanförskap som i allra högsta grad är levande”. Några kapitelrubriker: Din guide till den alternativa medelklassen, Tonårshoran i Bollmora, Runt ett bord i Alby, Punk i ryggsäcken, Medelklassförakt byggde denna kropp, och I huvudet på en fanatiker.


Antonio Negri: Goodbye Mr Socialism : Antonio Negri in conversation with Raf Valvola Scelsi ; transl. by Peter Thomas. Seven stories press. 256 s.

Antonio Negri är en av dagens mest kända vänsterintellektuella, med böcker som Imperiet, Multituden och Time for revolution. Här intervjuas han av den italienske journalisten Raf Valvola Scelsi. Negri är känd som en kritiker av storskaliga nationalstater och organisationer, mellan 1997 och 2003 satt han i fängelse för påstått samröre med terroristgruppen Röda brigaderna på 1970-talet. Här talar han om den globala alternativrörelse som stört Världshandelsorganisationens möten i Seattle och Genua, om Chiapasrörelsen i Mexiko, arbetskraftens flytt över gränserna, frihetsrörelsen i Baskien, president Lula i Brasilien, krigen i Irak och Iran, och den politiska situationen i Italien.


Paul Preston: Doves of War : four women of Spain. Harper Collins. 469 s. : ill.

Professor Paul Preston, verksam vid London school of economics and political science, har skrivit en lång rad böcker om spanska inbördeskriget, inkluderande biografier över Francisco Franco och kung Juan Carlos. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har en av Sveriges största samlingar med litteratur och dokument från inbördeskriget, nyinköpta är i år också Prestons böcker Revolution and war in Spain 1931-1939 (antologiredaktör), och The Spanish civil war : reaction, revolution and revenge. Boken Doves of war som kom 2002, skildrar fyra kvinnoöden på bägge sidor om den politiska skiljelinjen i spanska inbördeskriget. Den brittiska överklassflickan Priscilla Scott-Ellis, som förälskade sig i en spansk prins, och som blev sjuksköterska på rebellsidans sjukhus. Den brittiska kommunisten Nan Green lämnade sina barn i England för att arbeta i den internationella brigaden i Spanien. Den intellektuella översättaren och konstkritikern Margarita Nelken tvingades i exil i Mexiko efter förföljelser från fascisterna under och efter kriget, och Mercedes Sanz-Bachiller startade en välgörenhetsorganisation som vände sig till krigets offer, sedan hennes man dödats av regeringssidans soldater och hon själv fått ett missfall. Hennes goda kontakter med Franco och hans närmaste omgivning underlättade under många år hennes humanitära arbete. Fyra öden som ger en mångsidig och personlig bild av det tragiska kriget och dess följder.