Vi inför nytt arkivredovisningssystem


Nu blir CALM ett nytt begrepp på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Vi har träffat avtal om att köpa in arkivredovisningssystemet CALM. Installationen startar redan i april och systemet tas i drift senare under 2009. Under de närmaste åren kommer CALM successivt att ersätta våra nuvarande register och förteckningar.

Av tradition på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har avvikande material plockats bort från övrigt arkivmaterial och registrerats i särskilda register. Ibland har kopplingen till arkivet funnits med, men inte alltid. Detta innebär att den forskare som vill ha övergripande information om allt material från en viss organisation/person har varit tvungen att söka i flera register. Till det kommer att tal, brev m.m. registrerats i separata förteckningsfiler, vilket omöjliggör samsökning. En annan komplikation är att våra magasin är så utspridda. Det innebär att vi måste ha ett komplext placeringssystem. Våra forskare behöver också större framförhållning när de beställer fram material. Bara en bråkdel av arkivbeståndet är placerat i centrala Stockholm, vilket ökar behovet av att kunna erbjuda forskare från andra orter att ta del av våra register och förteckningar och själva beställa fram materialet i förväg.

Under de senaste åren har vi inom arkivverksamheten diskuterat fördelar respektive nackdelar med vårt traditionella sätt att redovisa vårt bestånd. Ett projekt tillsattes för att utreda eventuellt inköp av nytt arkivredovisningssystem. Till slut valdes CALM, som är ett väletablerat system i Storbritannien. CALM används idag på över 350 olika arkiv, framförallt i Storbritannien. DS Limited (DS) som är det brittiska företag som har utvecklat CALM gick i början av år 2008 upp i det svenska företaget Axiell group (Axiell). Axiell grundades i mitten av 1980-talet då man som första leverantör i Norden utvecklade ett bibliotekssystem. Idag är Axiell Library Group det femte största företaget i världen inom denna sektor och har dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien.

Under 2009-2011 kommer vi successivt att byta ut våra nuvarande register och förteckningar till CALM. CALM bygger på internationella standarder så som EAD, ISAD (G) och är kompatibelt med ISAAR (CPF) och NCA auktoritetsguider. CALMs styrka är att det är ett flexibelt system som kan anpassas helt efter våra egna behov, samtidigt som det innebär en paketlösning med support, undervisning i systemet o.s.v. CALM innebär en lösning där samtliga nivåer i arkivredovisningen kan registreras och sökas, från den högsta nivån med arkivbildaruppgifter och auktoritetsposter ner till enskilda objekt som brev, fotografier och fanor. CALM hanterar accessioner, hierarkiska förteckningar, depåhantering, lånehantering och webbpublicering.

När CALM väl är i full drift kommer det att innebära förenklade sökmöjligheter för dem som vill använda sig av vårt material. I CALM kommer det vara möjligt att fritextsöka i samtliga inlagda poster, vilket innebär att det t.ex. går att söka på Olof Palme och få träffa på samtliga ställen i databasen där Olof Palme förekommer, oavsett om det rör sig om Palmes arkiv, SAP:s arkiv, fotografier, brev som Palme skrivit som återfinns i andra arkiv m.m. Med CALM kommer vi också att kunna publicera våra förteckningar på webben, något som vi ser som ett stort framsteg.

Läs mer