Boktips i april 2009


Yvonne Hirdman: Alva Myrdal : the passionate mind. Translated by Linda Schenk. Indiana university press. 430 s. : ill.

Yvonne Hirdmans bok om Alva Myrdal, ”Det tänkande hjärtat”, utkom 2006, och detta är den engelska översättningen. I samband med Alva Myrdals hundraårsdag 2002 har flera böcker om henne utkommit, t.ex. av Kerstin Vinterhed, Lotta Gröning och Hans Hederberg. Hirdman redigerade själv en bok med korrespondensen mellan Gunnar och Alva Myrdal, ”De blå kuverten”, och en antologi med texter av Alva: ”Något kan man väl göra?”. Flera av böckerna finns att köpa hos oss.

Yvonne Hirdmans bok är både en skildring av Alva Myrdals insats som pedagog, socialpolitiker och som engagerad i fredsfrågor, och samtidigt en feministisk analys av förhållandet mellan makarna Myrdal, ett förhållande där Alva fick kämpa ur underläge i stort sett hela livet. Boken bygger på den rika korrespondens som finns mellan makarna Myrdal, och som förvaras på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Lois Orr: Letters from Barcelona : an American woman in revolution and civil war. Edited by Gerd-Rainer Horn. Illustrated by Josep Bartolí. Palgrave Macmillan. 209 s. : ill.

Det amerikanska paret Charles och Lois Orr var två av ett par tusen amerikanska frivilliga i det spanska inbördeskriget 1936-1939. Här har den tyske historikern Gerd-Rainer Horn, nu verksam vid University of Warwick, publicerat brev mellan makarna, och från Lois Orr till hennes föräldrar och släktingar i USA. De ger en unik vittnesbild om förhållandena, berättad ur en amerikansk kvinnas ögon. Lois Orr, från Louisville, Kentucky, var aktiv i den radikala studentorganisationen Student League for industrial democracy; hennes man Charles var medlem av amerikanska socialistpartiet. 1936 kom de till Paris på bröllopsresa, och för att studera pedagogik; genom trotskistiska vänner blev de engagerade i POUM, en av de ledande vänsterorganisationerna i spanska inbördeskriget. De kom senare att besöka Lev Trotskij i Mexiko. Makarna Orr lärde också känna George Orwell i Spanien. Boken är inte minst en ögonvittnesbild av strider inom den spanska regeringssidan, dramatiskt skildrat i samband med att de båda makarna blev arresterade och kastade i fängelse av stalinistisk militär i Barcelona.

Printer’s collection at Marx memorial library. Publ. by Marx memorial library. 64 s. : ill.

Vi presenterar en gång per år arkivaccessioner i vår tidskrift Arbetarhistoria. Ett sådant oerhört rikt arkiv presenteras i denna vackert illustrerade skrift från Marx memorial library, grundat 1933 i ett hus som Karl Marx med familj själv bodde i på 1850-talet i London. De engelska typografernas fackförbund, som idag bär namnet UNITE, lämnade 2007 vid sammanslagningen av två äldre förbund sitt gemensamma arkiv till MML. Det har nu ett eget våningsplan i huset där arkivet ska visas i huset adress Clerkenwell Green 37 A. Bland förbundets äldre föregångare finns pappersarbetarnas union GPMU, The bookbinders union, och anrika The Typographical association, och ett femtiotal äldre förbund med historia tillbaka till 1775. Det nuvarande förbundets arkiv är oerhört rikt och en historisk guldgruva, som denna lilla skrift ger synbart bevis för.

Henrik Björck: Folkhemsbyggare. Atlantis. 379 s. : ill.

Begreppet ”folkhem” blev känt 1928 i ett tal av socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson, men begreppet var inte nytt och har en intressant förhistoria, där det först kom att användas i en socialkonservativ kontext (”Volksheim”), i Tyskland. Idéhistorikern Henrik Björck från Göteborg undersöker här begreppets rötter, som efter sekelskiftet delar sig i en socialkonservativ-nazistisk led, och en socialliberal/socialdemokratisk.

Viktig för ”folkhemmets” eller välfärdsstatens utveckling i Sverige blev det man inom forskningen kallat den ”sociale ingenjören”, tidigare undersökt av bl.a. idéhistorikern Staffan Källström, och historikern Yvonne Hirdman. Till dessa brukar räknas paret Gunnar och Alva Myrdal på 1930-talet, och boken ”Kris i befolkningsfrågan”, som inte minst inspirerats av det amerikanska management-tänkandet. Björck följer detta ända tillbaka till förra sekelskiftet och de många socialliberala och -konservativa föreningar som då engagerade sig i den akuta ”sociala frågan” i Sverige. Författaren undersöker hur begreppet behandlas i kommunistisk, socialdemokratisk, och syndikalistisk press under 1930-talet, när olika modernitetsteorier från höger till vänster på den politiska skalan kämpar sida vid sida.

’I bokens två övriga uppsatser utreder Björck begreppet ”planekonomi”, så som det först utvecklades i Sovjetunionen under mellankrigstiden, och ”badhuset i folkhemmet”, om ”drömmen om ett rent folk” som präglade övergången från bonde- till industrisamhälle i Sverige, inte minst tydliggjort i boken ”Kris i befolkningsfrågan”.

Jonas Sjöstedt: Masthugget, Moskva, Madrid : berättelsen om Bengt och Greta. Carlsson. 215 s. : ill.

Jonas Sjöstedt, tidigare bl.a. EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, skriver i denna bok om paret Bengt och Greta Segerson, två kända Göteborgskommunister. Bengts far var stins, och han blev politiskt engagerad i Skåne på 1920-talet. Greta växte upp i en genuin arbetarstadsdel i Göteborg i Masthugget och kom från en övertygad kommunistfamilj. Hennes uppväxt präglades av pionjärläger, solidaritetsaktioner, hårda strider med nazisterna i Göteborg, och en sträng, krävande och dominant far. På 1930-talet var Bengt Spanienfrivillig medan Greta efter partistudier i Moskva användes som kurir mellan svenska kommunistpartiet och det tyska. Jonas Sjöstedt kallar boken ”politisk historia underifrån”. Den avslutas med en längre kronologi, ”vänsterhistoria i årtal” med nedslag i de svenska kommunisternas historia 1917-2006.

Trade unions in a Neoliberal world : British trade unions under New Labour. Edited by Gary Daniels and John McIlroy. Routledge. 380 s.

Denna antologi är en anklagelseskrift mot främst brittiska New Labour, för att man genom att anamma en neoliberal ekonomisk teori lämnat de brittiska fackföreningarna i sticket. Den kanadensiske statsvetaren Leo Panitch skriver i ett uttalande på bokens baksida:

One of the central strategic tenets of New Labour’s embrace of neoliberalism was to distance the party from its class base. This book soberly, intelligently and comprehensively assesses what the neoliberalization of social democracy has meant for trade unions in Britain.

Författare är förutom redaktörerna, verksamma vid Keele university, sex andra brittiska forskare, verksamma både som jurister och som lärare på handelshögskolenivå.