Rudolf Meidner-priset 2009 tilldelas Jesper Johansson


Jesper Johansson. Foto: Växjö universitet.

Jesper Johansson. Foto: Växjö universitet.

RUDOLF MEIDNER-PRISET 2009
för forskning i fackföreningsrörelsens historia
har tilldelats JESPER JOHANSSON

Jesper Johansson är historiker vid Växjö universitet. Han disputerade 2008 vid Institutionen för humaniora med avhandlingen ”Så här gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 (Acta Wexionensia 147, Humaniora, 2008, 393 sidor).

Jesper Johanssons avhandling är ett pionjärarbete som ingen kan gå förbi, varken i forskningen eller i debatten. Den anknyter till flera olika discipliner och leder med sitt historiska perspektiv rakt in i aktuella frågeställningar.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, rådets ordförande 1981-1996, fyllde 80 år. Prissumman är på 25 000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Villy Bergström.

Ytterligare information

  • Lars Ilshammar: lars.ilshammar [snabel-a] arbark.se, 08 – 412 39 01, eller
  • Silke Neunsinger: silke.neunsinger [snabel-a] arbark.se, 08 – 412 39 27

Jesper Johanssons avhandling i fulltext