Boktips i augusti 2009


Anarchism : a documentary history of libertarian ideas. Volume 2: The emergence of the new anarchism (1939-1977). Robert Graham, editor. Black rose books.

Robert Graham gav 2005 ut den första delen i vad som skall bli en trilogi-antologi med anarkist-texter, som började med kinesiska tänkare vid tiden för Kristi födelse. I den andra volymen får vi texter av Herbert Read, Emma Goldman, Martin Buber, André Breton, Paul Goodman, Daniel Guérin, Noam Chomsky och Murray Bookchin, men också anarkist-texter från Italien, Bulgarien, Korea, Latinamerika, studentrevolten 1968, och Amsterdams anarkiströrelse PROVO. Graham arbetar för närvarande med en tredje del av antologin.

Trade unionism since 1945 : towards a global history. Vol. 1: Western Europe, Eastern Europe. Africa and Middle East. Craig Phelan, editor. Peter Lang. (Trade unions. Past, present and future, volume 1.)

Fackföreningsrörelsens efterkrigshistoria i ett globalt perspektiv presenteras här i vad som ska bli ett tvåbandsverk, där volym 1 behandlar Europa, Afrika och Mellanöstern. Redaktör är Craig Phelan, redaktör för tidskriften Labor history och professor vid Kingston University, London. Bland författarna märks Anders Kjellberg (Sverige), Guy Groux (Frankrike), Stephen Silvia (Tyskland), Valeria Pugliano (Italien), och Keith Laybourn (Storbritannien).

Iris Marion Young: Globala utmaningar : krig, självbestämmande och global rättvisa. Övers.: Daniel Berg. Tankekraft.

Författarinnan (1949-2006) var professor i statsvetenskap vid University of Chicago. Hon har skrivit om demokratifrågor, feminism och globalisering, bl.a. på svenska boken ”Att kasta tjejkast”. Här talar hon om tre ”globala utmaningar”: ursprungsbefolkningens självbestämmande och starkare politiska institutioner på global nivå, icke-våld och fredsfrågor, och global rättvisa. Hon pläderar för större samarbete inom federala organisationer som FN och EU. ”Genom att förstå Youngs alternativa tolkning av världen lär vi oss att förändra den” skriver professor Thomas Pogge på bokens omslag.

Rafael Torres: Viva la República! 1931-1936: la emoción de la libertad. La esfera de los libros.

Vårt bibliotek har ett mycket stort bestånd litteratur om spanska inbördeskriget, varav mycket på spanska. Vi har även mycket arkivmaterial, bl.a. från de svenska s.k. Spanienfrivilliga under inbördeskriget. I den nya boken av Rafael Torres skildras i foton den känsla av frihet som många spanjorer kunde erfara under folkfrontsregeringens tid 1931-1936. Särskilt i stora städer som Madrid och Barcelona nådde plötsligt den moderna tiden Spanien på ett sätt som aldrig förr. I några kapitel skildras kvinnans emancipation, och hur den tog sig uttryck i den spanska pressen. Här skildras sporten, kulturen, reklam, politik, arbete och fattigdom, men framförallt den korta tid på fem år när den katolska kyrkans censur av sex, samliv och erotik i bild och debatt plötsligt försvann.

Rethinking the ”coloured revolutions”. Edited by David Lane and Stephen White. (The Journal of communist studies and transition politics, Vol. 25, 2009:2-3)

Ur vårt digra tidskriftsbestånd väljer vi det senaste numret av ovanstående tidskrift, som behandlar utvecklingen i ett antal gamla sovjetrepubliker under 2000-talet, till exempel Ukraina efter den s.k. ”orangea revolutionen” och Georgien efter ”nejlikornas revolution”. Ett antal forskare bidrar med uppsatser om f.d. sovjetrepubliker som Kirgisistan, Vitryssland och Kazakstan, och om utvecklingen i Jugoslavien efter kommunismens fall.

Finn Olstad, Inger Bjørnhaug, Terje Halvorsen, Trond Bergh: LO:s historie, 1899-2009. Pax.

Landsorganisasjonen i Norge fick sin första historieskrivning i samband med 50-årsminnet 1949. Denna historik i tre delar skulle utkommit till 100-årsminnet 1999. Här skriver Finn Olstad om uppmarschåren 1899-1935, Bjørnhaug och Halvorsen om skördetiden 1935-1969, och Trond Bergh om de besvärliga ”postindustriella” åren. De tre banden är rikt illustrerade.