Årsarkiv: 2009Lunchseminarium: Med Lenin på byrån

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK. I avhandlingen Med Lenin på byrån undersöker Andrés Brink Pinto de normer för klass, genus och sexualitet som återupprepades i den kommunistiska rörelsens press.Lunchseminarium: Sjöfart på stormigt hav

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK. I sin avhandling har Martin Estvall studerat inställningen till nazismen och Nazityskland hos två representanter för arbete och kapital.
Seminarium: En folklig historia

ABF-HUSET. Samuel Edquist som disputerade på en avhandling om Godtemplarrörelsen har i år presenterat "En folklig historia" som behandlar historieskrivning och historiesyn i studieförbund och hembygdsrörelse. Den blir föremål för ett eftermiddagsseminarium.


Lunchseminarium: Kina i den svenska proggens 1970-tal

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK. Kina uppfattades under 1960- och 1970-talen inte bara i allmänhet som ett intressant samhällsexperiment utan också som ett utopiskt exempel, av stora delar av den nya vänstern. Vid övergången till 1980-talet hade Kina dock upphört att vara ett förebildligt land i den svenska debatten.

Storstrejken 1909

I år är det 100 år sedan Storstrejken 1909. Läs om händelserna i korthet och få en presentation av material som vi har.