Medborgarrättskämpen Howard Zinn död


Howard Zinn var under årtionden en känd profil inom den amerikanska medborgarrättsrörelsen och fredsrörelsen. Han avled 27 januari 2010 i en hjärtattack på resa i Kalifornien, 87 år gammal.

Han föddes i en judisk arbetarfamilj i Brooklyn med rötter i Österrike-Ungern. I sin ungdom var han varvsarbetare och under andra världskriget stridspilot. Han blev professor i samhällsvetenskap på universitetet i Boston och undervisade där från 1964 till 1988.

Han arbetade sedan 1950-talet för medborgarfrågor, krigsmotstånd, strejk- och fackliga rättigheter, och var en centralgestalt i studentoppositionen 1967-68. Hans verk Det amerikanska folkets historia, en krönika som beskriver nationens utveckling via kvinnors, minoriteters och arbetarklassens röster, har publicerats i flera nya upplagor sedan den utkom första gången i USA 1980.

Han hade, enligt kollegan Noam Chomsky, ”påverkat en hel nations medvetande”.

Böcker av Howard Zinn i vår bibliotekskatalog Kata

  • Det amerikanska folkets historia : makten och medborgarna från Columbus till Clinton
  • The Zinn Reader : writings on disobedience and democracy
  • Christopher Columbus, the Indians & the myth of human progress 1492-1992
  • Power, history & warfare
  • Life of an anarchist (förord om Alexander Berkman)

Mer på annat håll