Kvinnliga arbetare i gruvor och annorstädes


Vi har litteratur om kvinnor — som arbetare i olika yrken eller i egenskaper som fackliga ledare, politiker, socialister etc. Vi jobbar kontinuerligt med ämnesorden för att göra detta material lättare att hitta.

Ett tips. Tre år sedan utgav Sverigefinländarnas arkiv Mailis Tammis bok Hundra trappsteg till utfraktsbryggan : de finska kvinnorna vid Dannemora gruva. Det är en av få böcker som fokuserar på gruvarbetarkvinnor, i detta fall invandrade från finsk landsbygd efter kriget. Av totalt 13 kvinnor vid gruvan åren 1972-1992 var 11 finskor. Undersökningen är tämligen liten till omfånget men Tammi tycker sig ändå kunna se tendenser värda vidare forskning, inte minst kring arbetsmiljön. Intervjuerna, där kvinnorna själva kommer till tals, är intressant läsning och man önskar att fler än två av dem hade presenterats i sin helhet. I förordet relateras bokens aktualitet till återupptagandet av driften vid Dannemora gruva. Boken finns även tillgänglig online via Sverigefinländarnas arkiv.

Direktsök i vår bibliotekskatalog Kata, litteratur om:


Innehåll från andra källor


Från SVT:s Öppet arkiv. Terttu Alderblom har fått arbetsmarknadsstyrelsens tillstånd att som första kvinna arbeta under jord, i Kiruna-gruvan. Aktuellt 10/11 1963.