”Demokratins bärare – om det globala folkrörelsesystemet”


”Demokratins bärare” är en bok som pläderar för facklig mobilisering.

Författaren Jan Wiklund samtalar med Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Moderator: Bengt Göransson.

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Fri entré.