Lunchseminarium: Den reglerade arbetskraftsinvandringen på 1960-talet – den fackliga rörelsens roll


Lunchseminarium med Jesper Johansson.
Del av temaveckan: ”Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter – solidaritet & konkurrens”

Varför blev den utomnordiska arbetskraftsinvandringen reglerad under 1960-talet? Vilken roll spelade den fackliga rörelsens för denna policyförändring?

Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4, Stockholm. Fri entré.
Ta med dig egen lunch om du vill. Det finns möjlighet att värma medhavd mat i mikrovågsugn.

I samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap (AKS).