Lunchseminarium: Genus och militärt arbete under kalla kriget


Lunchseminarium med Fia Sundevall.

Utsagor om kvinnor och krig kretsar ofta kring tre teman: kvinnors fredsengagemang, kvinnor som offer och enskilda kvinnors insatser (Margret Thatcher, Florence Nightingale o.s.v).Kalla kriget är inget undantag. Kvinnor har dock genom historien både uppmuntrat till och själva deltagit i militär verksamhet. Sveriges lottakårer rekryterade t.ex. hundratusentals kvinnor under 1900-talet. Yrkesmilitärer fick kvinnor däremot inte bli förrän mot århundrades slut.

Seminariet behandlar kvinnors militära arbete och genusgränserna för detta under kalla kriget.

Lokal: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4.
Ta med dig egen lunch om du vill. Det finns möjlighet att värma medhavd mat i mikrovågsugn.

I samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap (AKS).