Per Albin Hanssons avgångsbetyg


I en biografi över Per Albin trycktes en kopia av hans betyg. Dessa cirkulerar runt sedan dess, och eftersom det är ett faksimil kan det vara svårt att se att det inte är ett original.

Av: Elin Walsh, praktikant våren 2011.

Historien om betyget

Per Albin Hansson avslutade sina studier vid Pildammsskolan i Malmö 1898. 1950 utkom John Lindgren med en biografi över Per Albins liv och karriär. I den trycktes en kopia av Per Albins avgångsbetyg. Avgångsbetyget har sedan tryckts upp i fler exemplar, möjligen för att fungera som bilagor till boken.

Dessa har sedan dess cirkulerat runt i landet och då det handlar om faksimiltryck kan det vara svårt att avgöra om det är originalet eller en kopia man har att göra med. Arkivexemplaret här hos oss är även det ett faksimil.

Inte allt för sällan kontaktas vi av personer som säger sig ha originalet i sin ägo. Dock har det hittills visat sig att det har handlat om kopior.

Vem var Per Albin Hanson?

Per Albin Hansson föddes den 28 oktober 1885 i Fosie församling utanför Malmö. 1903 bildades Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund och Per Albin blev kassör i den första centralstyrelsen. Mellan åren 1917-21 samt 1923-24 var han chefredaktör för tidningen Social-Demokraten. Det var runt dessa år som Per Albins politiska karriär tog fart på riktigt och 1920 blev han krigsminister i den första socialdemokratiska regeringen.

Han blev statsminister först 1932 och var det sedan mellan september 1932 till juni 1936 samt mellan september 1936 till 6 oktober 1946, sammanlagt 14 år fram till sin död den 6 oktober 1946.

Litteraturtips