KB om gemensamma ljudprojektet


För ett par veckor sedan uppmärksammade Kungliga bibliotekets avdelning Audiovisuella medier vårt gemensamma projekt att digitalisera ljudmaterialet i våra samlingar.

Det är via Svensk Mediedatabas som Åke Nyke med text, ljud och bild illustrerar resultatet av projektet, under rubriken ”Arbetarrörelsen talar”.

Han skriver bland annat:

Det finns också ett stort material baserat på intervjuer med arbetare från olika yrkesgrupper. Här kan man få reda på hur situationen var för till exempel en industriarbetare, hemhjälp eller städare under det tidiga 1900-talet.

Även om Olof Palme är flitigt representerad i samlingen, så är det Ingvar Carlsson som bidragit med den största mängden ljud. Den senaste inspelningen är gjord med Göran Persson 2006.

Ur ett forskningsperspektiv är det här materialet en guldgruva. I kombination med ARAB:s övriga bestånd ger samlingen nya infallsvinklar på hur det moderna Sverige vuxit fram.