Forskarstafett


Välkommen till en hel dag med spännande föreläsningar om det senaste inom arbetarhistoria. Arbetarnas kulturhistoriska förening serverar fika och soppa till självkostnadspris. Ingen föranmälan krävs.

10.00-11.00

Adrienne Sörbom: Internationalen i våra hjärtan: om socialdemokrati och politisk globalisering

Varför fortsätter politiken att vara nationell i en tid av stark globalisering? Politiska organisationer talar gärna om gränslösa samarbeten, men det politiska landskapet ser i stort sett likadant ut idag som det gjorde för 100 år sedan. Med utgångspunkt i den socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige diskuterar Adrienne Sörbom frågan om politikens långsamma avnationalisering.

11.00-12.00

Jenny Jansson: Hur förankrades Saltsjöbadsandan i den svenska arbetarklassen?

I denna studie drivs tesen att fackföreningsrörelsens folkbildningsarbete spelade en avgörande roll för förankringen av reformismen och Saltsjöbadsandan hos LO:s medlemmar på 1920- och 1930-talen.

12.00 – 13.00 Lunchpaus: Soppa serveras till självkostnadspris

13.00-14.00

Björn Horgby: Kampen om facket. Den socialdemokratiska hegemonins förändringar

Föredraget kommer handla om kampen om facket mellan socialdemokrater och kommunister samt hur den socialdemokratiska hegemonin inom fackföreningsrörelsen var nödvändig för skapandet av den tidiga efterkrigstidens välfärdsstat.

14.00-15.00

Rasmus Fleischer: Musikens politiska ekonomi

Under 1900-talet förändrades musiklivets villkor i grunden. Bruket av nya elektroniska ljudmedier innebar att musik kunde framföras utan musikers faktiska närvaro. En av konsekvenserna var att ”levande musik” myntades som begrepp. Såväl fackföreningar som proggaktivister och kulturpolitiker ville försvara den levande musiken mot dess förmenta motsats, ”mekanisk musik”. Det var dock inte alltid självklart var gränsen skulle dras mellan människa och maskin, eller mellan konst och teknik.

15.00-16.00

Kalle Holmqvist : Frans och Lars : Kärlek och klasskamp på 1890-talet

I augusti 1897 blir grovarbetaren Frans Albert Pettersson och måleriarbetaren Lars Konrad Johansson tagna på bar gärning när de håller på att ligga med varandra i skogen. Under polisförhören framgår det att Frans och Lars haft ett förhållande under tio års tid. De döms till tre månaders fängelse. Frans och Lars levnadsöden återskapas med hjälp av rättegångsprotokoll och folkbokföringsmaterial.

Om du har frågor hör av dig till silke.neunsinger [snabel-a] arbark.se
Varmt välkomna till ARAB!