Seminarium: Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering


Anna Gavanas med flera: Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering

Hur ser förhållandena ut för dem som arbetar på den växande hushållstjänstemarknaden? Vad betyder det att äldre övergår från att vara mottagare av omsorg till att bli kunder på en marknad för hushållstjänster? Finns det några likheter mellan dagens hushållstjänster och det arbete som tyska hembiträden utförde i Sverige på 1950-talet? Hur resonerar svenska kvinnor kring social jämlikhet och hushållsarbetares rättigheter när de har rollen som arbetsgivare utomlands?

Kring dessa och många andra frågor resonerar forskarna som skrivit detta nyutkomna verk. På detta seminarium presenterar de sin pågående forskning.

Plats : Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge