Internationella kvinnodagen 2013


Denna vecka går internationella kvinnodagen av stapeln. Vi har valt att fira detta inte bara en dag, utan hela veckan. På plats hos oss kan du därför ta del av bibliotekets uppställning av böcker på temat ”internationella kvinnodagen”. Vi fyller på med nytt material under hela veckan.

Den internationella kvinnodagen, numera firad den 8:e mars, har under större delen av 1900-talet firats som en högtidsdag åtföljt av möten, demonstrationer och samtal kring kvinnors villkor. Grundtanken har varit att framhålla systerskapet, kvinnosolidariteten och behov av lagstiftning eller förändrad syn på kvinnor och kvinnors villkor.

Datumet tenderade att flytta på sig under de första decennierna av 1900-talet, men klart är att det var under den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn år 1910 som dagen instiftades som en dag till stöd för kvinnlig rösträtt (läs mer om denna konferens i Silke Neunsingers artikel nedan). I Sverige har dagen firats varje år sedan 1912, och från 20-talet till idag har dagen återkommande firats den 8:e mars.

På ARAB har vi under tidigare år lyft fram det material och den forskning som rört arbetande kvinnors historia. Se nedan för länkar och tips till vidare läsning:

Tips på tidigare publikationer på vår webbsida:

Worlds of Women is a project that aims to inspire researchers, both academics and those actively interested in researching working women’s history, to look beyond national borders. This is an overview of available sources at the Labour Movement Archives and Library (ARAB) in form of essays and inventories.

Direktlänkar till några av de texter som ingår i WoW-projektet:

Kommande seminarium hos oss:

Håll även utkik i vårt kalendarium för kommande seminarium.