Seminarium: From ”jobs versus environment” to ”green-collar jobs”: Australian trade unions and the climate change debate


  • Seminariet ingår i serien global arbetarhistoria

Verity Burgmann: From ”jobs versus environment” to ”green-collar jobs”: Australian trade unions and the climate change debate

Klimatkrisen och de globala finanskriserna har tillsammans förändrat förståelsen av relationen mellan ”jobb och miljö”. Ett tecken på denna förändring är den nya diskursen om ”En grön New Deal” och ”green-collarjobb”. Många australiensiska fackförbund har vänt sig från det gamla ”jobb kontra miljö”-paradigmet för att formulera en ny vision som beskriver värnandet om jobb och åtgärder för att dämpa klimatförändringarna som förenliga, snarare än oförenliga. Artikeln utforskar denna utveckling genom att undersöka facklig politik och praktik på området.

Plats: Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge