Föreläsning: Vi är varken visionärer eller utopiska drömmare


  • ingår i semniarieserien Global arbetarhistoria

Historien om League against Imperialism (1927-1937), en sympatiserande organisation i en föränderlig värld. Seminariet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Föreläsare: Fredrik Pettersson (Åbo akademi)
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek