Forskarstafett


Forskarstafett 2013

Välkommen till en heldag med spännande föreläsningar om det senaste inom arbetarhistoria.

Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge
Se vår utskriftsvänliga karta med vägbeskrivning.

10.00-10.50 Mikael Byström, Pär Frohnert & Johan Svanberg: ”Reaching a state of hope.” Nya perspektiv på svensk flykting- och migrationspolitik

Redaktörerna Mikael Byström och Pär Frohnert presenterar antologin Reaching a state of hope. Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000 med bidrag från tretton svenska historiker som ger nya perspektiv på svensk flyktingpolitik och arbetskraftsinvandring. Byström och Frohnert samt Johan Svanberg, en av författarna i antologin, presenterar också sina artiklar kring flyktinghjälp, flyktingmottagande och flyktingarna som arbetskraft och i relation till facket under 1930-talet och i andra världskrigets tid.

11.00-11.50 Annette Thörnquist: Mångfaldens marknad och arbetets villkor. Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten.

Annette Thörnquist, presenterar sin nya bok Mångfaldens marknad och arbetets villkor. Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten. Arbetsliv i Omvandling. Nr 2, 2013. Författaren hävdar att kundvalsmodellen, inklusive ersättningssystemet till utförarna, medför strukturellt inbyggda risker för osäkra anställningar, låg bemanning och dålig arbetsmiljö. Hon visar också att många små utförare saknar kollektivavtal och konkurrerar med låga löner och usla arbetsvillkor, bl.a. genom att utnyttja deltagare i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram. Arbetare med utländsk bakgrund är särskilt utsatta, eftersom många utförare använder språk, kultur och etnicitet som konkurrensfördel.

För information om boken, se: http://arbetsliviomvandling.se

12.00-13.00 Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap serverar vegetarisk soppa till självkostnadspris

13.00-13.50 Petter Bergner: Från principfast kommunistparti till anpassligt vänsterparti?

Petter Bergner pratar om sin avhandling Med historien som motståndare, som handlar om Vänsterpartiets uppgörelse med sin historia. Föredraget belyser hur Vänsterpartiet och dess föregångare SKP/VPK har kämpat för att hantera sin historia, för att med tiden bli ett parti som kunde bedömas utifrån dess egen politik. Petter Bergner diskuterar även de drivkrafter och bromsande mekanismer som har verkat under denna partiets uppgörelseprocess.

14.00-14.50 Renée Frangeur: Kerstin Hesselgren – Den gränsöverskridande politikern

Kerstin Hesselgren (1872-1962) var den första yrkesinspektrisen i Sverige, den första kvinnliga ledamoten i riksdagen och den första kvinnliga svenska delegaten i Nationernas Förbund, (NF). Inspirerad av den nya feministiska biografitraditionen skildrar denna biografi dels hur politikern Kerstin Hesselgren uppfattades av andra under sin egen levnad och efter sin död och dels hur hon själv bidragit till konstruktionen av sin politiska identitet i sina självbiografiska utkast. Med hjälp av begreppet politiskt kapital frågar sig författaren också hur hon lyckades och vilka strategier hon använde för att knyta samman de olika arenor där hon verkade: de parlamentariska församlingarna med den kvinnliga medborgarskolan Fogelstad och kvinnorörelsen. Fanns det även tid för privatliv och kärlek och var kunde hon hämta kraft för all sin aktivitet?

14.50-15.20 Kaffe

15.20-16.10 Emma Strollo: Det städade folkhemmet. Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige.

Under 1950-talet kom tusentals tyska kvinnor för att arbeta i Sverige. Kvinnorna hänvisades till hembiträdesarbete i två år innan de hade möjlighet att söka annat arbete. Den här föreläsningen handlar om denna osynliggjorda svensk migrations- och arbetarhistoria. I en intersektionell analys utforskas några av dessa kvinnors berättelser och erfarenheter av migrationen och arbetet som hembiträde, varpå en diskussion följer om varför just dessa berättelser hittills lyst med sin frånvaro i arbetarhistorien.

Ingen föranmälan krävs. För mera information kontakta silke.neunsinger [at] arbark.se