Spanienseminarium


Lördagen 5 oktober blir det seminarium om Spanska inbördeskriget och syndikalismens återkomst efter Francos död 1975.

Seminariet kommer att ha två huvudblock:

”Spanska folkets kamp för frihet och bröd”: filmvisning med kommentarer av Magnus Jerlström, Ingemar Johansson och Per Lindblom.
Moderator: Maria Karlsson.

”Anarkosyndikalismens återkomst i Spanien: SACs samarbete med CNT under övergången från diktatur till demokrati”: Rundabordssamtal/vittnessamtal med Lars Torbiörnsson, Leif Hallstan och Annika Hjelm.

Moderatorer: Kristina Boréus och Albert Herranz
Tid och plats: Lördagen 5 oktober, kl 10.00-16.00, ABF-huset, Stockholm.
Arrangörer: Syndikalistiska Kamratföreningen, Stockholms LS studier och sektionen vid Stockholms universitet, i samarbete med ABF Stockholm, Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns Högskola samt Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.

Program

10.00: Välkomnande

10.10: ”Spanska folkets kamp för frihet och bröd”. Filmvisning och kommentarer

11.00: Kort paus (därefter forts. förgående)

12.00: Lunchpaus

13.00: ”Anarkosyndikalismens återkomst i Spanien: SACs samarbete med CNT under övergången från diktatur till demokrati”. Rundabordssamtal/vittnesseminarium

14.30: Kort paus (därefter forts. förgående)

15.50: Avslutning