Brazilian labour history


  • Ingår i seminarieserien Global arbetarhistoria – Tema : brasiliansk arbetarhistoria

10-12.00, Paulo Fontes: Brazilian labour history: recent developments and challenges

Under de senaste åren har brasiliansk arbetarhistoria genomgått stora förändringar. Nya generationer av arbetarhistoriker både i och utanför Brasilien har breddat fältet för att inkludera nya och mindre utforskade områden som genus, etnicitet, informellt arbete och relationen mellan fritt och ofritt arbete. Detta har också kastat nytt ljus över klassiska områden som strejker, facklig historia, politisk delaktighet och arbetslagstiftning för att definiera arbetarnas kamp för sina rättigheter. Även de geografiska avgränsningarna har påverkats av detta. Tidigare var fokus huvudsakligen de industrialiserade regionerna, särskilt São Paulo och Rio de Janeiro, men de förändrade geografiska perspektiven visar på en mycket bredare och mera komplex bild av regionala skillnader. Dessa regionala skillnader karakteriserar landet genom stor ojämlikhet och genom en samexistens eller till och med integration mellan arkaiska och moderna produktionsprocesser och industriella relationer. Transnationella och komparativa angreppssätt har också blivit allt viktigare. Fokus för denna presentation är den relativt sena utvecklingen av brasiliansk arbetarhistoria och kommer särskilt att lyfta fram de aktiviteter som den brasilianska arbetarhistoriska sektionen Mundos do Trabalho (Worlds of Labour), grundad 2000, har dragit igång.

Seminariet hålls på engelska.

12-13.00, Lunch

13-15.00, Larissa Rosa Correa “They Say I’ve Come Back Americanized”: Brazilian and American Labor Relations during the Civil-Military

För att etablera kontakter med brasilianska fackliga aktivister finansierade den amerikanska regeringen, AFL-CIO och de amerikanska arbetsgivarna bland annat ett utbyte av utbildningsprogram och regelbundna studiebesök till USA. I praktiken räknade man efter dessa aktiviteter med stöd från de mest anti-kommunistiska och konservativa delarna av den brasilianska fackföreningsrörelsen. Föredraget kommer att analysera den amerikanska fackföreningsrörelsens roll i Brasilien under militärdiktaturen (1964-1985). Fokus är det omfattande utbildningsprogrammet som genomfördes 1961 av the American Institute for Free Labor Development’s (AIFLD); en organisation som finansierades genom AFL-CIO år 1961. Därtill kommer de erfarenheter, idéer och reaktioner från de brasilianska fackliga ledarna på de US-amerikanska programmen att analyseras.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: Paulo Fontes från Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasilom & Larissa Rosa Correa
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Södertörns högskola