Seminarium: Multinasjonale konserner


Multinasjonale konserner, mennesker og miljø i den globale aluminiumindustrien. Porto Trombetás i Brasil og Årdal i Norge

Industrihistoria, arbetarrörelsens historia och lokalhistoria tar idag alldeles för lite hänsyn till miljöaspekter. Men produktion och reproduktion kan tillsammans förstöra framtida reproduktion av mänskligheten och måste därför sättas i samband. Detta kommer att diskuteras utifrån exemplen från aluminium industrin som globalt sett utmärker på tre sätt: den tillhör den mest förorenande industrin, den domineras i hög grad av karteller och det privata profiterna är höga.

I samband med seminariet kommer Bosdotter-priset för bästa artikel i tidskriften Arbetarhistoria tilldelas Frank Meyer.

Medverkande: Frank Meyer
Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2