Ny chef på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek


Nina Sjöberg, foto: Ana Durán

Nina Sjöberg, foto: Ana Durán

Den 3 februari 2014 tillträder Nina Sjöberg sin tjänst som ny institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Nina Sjöberg kommer närmast från Riksdagsbiblioteket.
Där har hon under de senaste tio åren bland annat varit huvudredaktör för utgivningen av ståndsriksdagens protokoll och vikarierat som arkivchef.
För närvarande är hon sektionschef över Riksdagsbibliotekets externa verksamhet.

Nina Sjöberg är teologie doktor i kyrkohistoria och disputerade 2003 på avhandlingen Hustru och man i Birgittas uppenbarelser.

Nina Sjöberg efterträder Lars Ilshammar som sedan mitten av oktober är avdelningschef på Kungliga Biblioteket.