Flyktingar, invandrare och den svenska välfärdsstaten 1930-2000


Om en nyligen publicerad forskningsrapport

Deltagare:

Mikael Byström, universitetslektor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, inleder med fokus på socialdemokratin och arbetarrörelsen,
Pär Frohnert, docent vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, talar om arbetarrörelsens flyktinghjälp och om Röda hjälpen,
Johan Svanberg, fil dr vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, talar om fackföreningsrörelsen och flyktingar/arbetskraftimmigranter.

Kommentarer: Klaus Misgeld, tidigare forskningschef vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Fri entré
Var: ABF-huset, Sveavägen 41
Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetet, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek