Invigning av minnesskylt på Olof Palmes gata 12


På påskafton 2014 – den 19 april – är det 125 år sedan 49 ombud samlades för att bilda ”ett brett socialdemokratiskt arbetareparti på klasskampens grund”

LO:s biträdande ordförande Ingela Edlund inviger ett minnesmärke på Olof Palmes gata 12 på samma adress där ombuden samlades och bildade Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

Från SAP medverkar Dag Larsson.

Lars-Göran Pettersson blåser jubileumsfanfar.

De sju förtroendemän som valdes på kongressen uppvaktas med rosor på Adolf Fredriks kyrkogård, Norra begravningsplatsen, Skogskyrkogården, Sankt Pauli mellersta kyrkogård i Malmö och Grängesbergs kyrkogård: Pehr Eriksson, Carl Ludvig Lundberg, John Mårtensson Engström, Hjalmar Branting, Axel Danielsson, Fredrik Sterky och August Palm.

Arrangörer: ABF Stockholm, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  och Tidningen Arbetet