Boktips april 2014


Timothy Scott Brown, West Germany and the global sixties : the antiauthoritarian revolt, 1962-1978 / Cambridge : Cambridge University Press, 2014, 397 s.

I december 1964 besökte Moïse Tshombe Västberlin. En brutal härskare över den kopparrika provinsen Katanga i det nyligen avkoloniserade Kongo och med starka europeiska och amerikanska intressen bakom ryggen. Han möttes av gatudemonstrationer där afrikanska och tyska studenter gick arm i arm. I början av juni året därefter anlände shahen av Iran till Västberlin och möttes av än mer omfattande gatudemonstrationer under vilka iranska och tyska studenter gick arm i arm. Demonstranter blev i sin tur mötta av polisbatonger och en student, Benno Ohnesorg, sköts till döds.

Protestmöten och gatudemonstrationer hade förekommit innan dess. Men protesterna hade koordinerats och fått vidare syften. Timothy Scott Brown lyfter i sitt verk särskilt fram gruppen Subversive Aktion, en grupp där personer som Dieter Kunzelmann, med ett förflutet i Gruppe Spur, ett avantgardistiskt konstnärskollektiv med kopplingar till Situationistiska internationalen, och Rudi Dutschke, en mer rättlärig marxist, spelade ledande roller. Gruppen kom att starkt påverka Sozialistischer Deutscher Studentenbund, SDS, och Ausserparlamentarische Opposition, APO.

Motståndet och demonstrationer strävade efter att utgöra en del av ett globalt gränslöst uppror mot imperialism och det kalla krigets allianssystem, i solidaritet med Tredje världens befrielsekamp och inte minst med Vietnams folk i dess kamp mot USA:s stridskrafter. Det ena som en del av det andra: ”Det kongolesiska folkets förtryckare är även våra förtryckare”, skanderade talkörerna i december 1964. Brown beskriver hur händelserna förstods ur ett globalt-lokalt perspektiv: Det kan inte finnas demokrati i ett land om det inte finns demokrati i det andra (s. 75).

Browns bok är uppdelad på åtta kapitel. Titlarna är Space, Time, Word, Sound, Vision, Power, Sex, Death och utgör en oerhört väldokumenterad skildring av ett radikalt Västtysklands sextio- och sjuttiotal. Kapitlet Time visar även på denna radikalisms sökande efter rötter i ett radikalt förflutet. Detta samtidigt som flertalet andra politiska aktörer försökte lägga historien till handlingarna. Något som inte minst gällde den nationalsocialistiska eran – ytterst lite lärdes ut om denna tid i skolor eller liknande. Många lärare, professorer, läkare, politiker, ämbetsmän satt kvar på samma positioner som då, och när demonstranter greps av polis fann de inte så sällan att poliserna, juristerna och domarna hade varit medlemmar av Hitlers parti.

Jonathan Israel, Revolutionary ideas : an intellectual history of the French Revolution from The Rights of Man to Robespierre / Princeton : Princeton University Press, 2014, viii, 870 s.

Varför utbröt Franska revolutionen, denna revolutionernas moder? Förklaringarna har varit många. Förklaringar med rötter i det sociala, det ekonomiska, det politiska, det kulturella. Israel pekar på hur den ena efter den andra av dessa förklaringar har lagts åt sidan för att ersättas av, som Israel uttrycker det, ett ”akademiskt konsensus” som säger att revolutionen hade många orsaker (s. 7). Israel stiger däremot inte på det tåget.

Franska revolutionen var ett brott med det förflutna av oerhörda proportioner och dess betydelse för den värld vi lever i kan svårligen förbigås. Revolutionen innebar en radikal omstrukturering av hela det franska samhället, av dess juridiska, utbildningsmässiga, kulturella, religiösa och politiska grundstenar. Den innebar slaveriets upphörande, lika rättigheter för minoriteter, protestanter och judar, laglig skilsmässa, genomgripande sociala och demokratiska reformer… Att en sådan fundamental omvälvning av ett helt samhälle skulle ha kunnat ske utan någon drivande sociokulturell faktor finner Israel svårt att smälta. Istället söker han sig till det fält där det intellektuella, skapandet och spridandet av idéer och tankar, finns. För honom blir således det intellektuella spänningsfält som hade sitt ursprung i 1700-talets radikala upplysning den verkliga motorn bakom revolutionen:

It was the sole fundamental cause because politically, philosophically, and logically it inspired and equipped the leadership of the authentic Revolution. It could do so because the Radical Enlightenment alone offered a package of values sufficiently universal, secular, and egalitarian to set in motion the forces of a broad, general emancipation based on reason, freedom of thought, and democracy (s. 708).

Boken innehåller en 26 sidor lång bibliografi och en 23 sidor lång lista med korta biografier med titeln Cast of main participants.

Agde, Günter & Schwarz, Alexander (red.), Die rote Traumfabrik : Meschrabpom-Film und Prometheus 1921-1936 / Berlin : Bertz + Fischer, 2012, 264 s.

Internationella arbetarhjälpen, på tyska Internationale Arbeiterhilfe (IAH) och på ryska förkortat till Meschrabpom, grundades i september 1921. Organisationens syfte var att förmedla hjälpsändningar från olika organisationer världen över till det hungerdrabbade Sovjetryssland. Den tyske kommunisten Willi Münzenberg (1889-1940) utnämndes till organisationens ledare. Hjälparbetet dokumenterades, fotograferades och filmades i propagandasyfte och filmerna började visas offentligt. Filmerna kom att utgöra grunden för en vitalisering av den nationaliserade ryska filmkonsten och för ett handelsmässigt och kulturellt närmande mellan Sovjet och Tyskland. I juli 1922 inrättades en självständig filmavdelning i Berlin under arbetarhjälpens översyn. Ett par år därefter grundade Internationella arbetarhjälpen och den ryska filmstudion Rus (som drevs av Moisej Alejnikow (1885-1964)), en tysk distributionsfirma som gavs namnet Prometheus.

IAH hade, som en artikelförfattare skriver i denna bok, blivit en ”röd mediekoncern.” Koncernen krossades i Tyskland 1933 och i Sovjet 1936. Innan dess hade den svarat för drygt 600 filmer, däribland en lång rad klassiker. Denna rikt illustrerade bok innehåller artiklar skrivna av historiker och filmvetare, en biografisk avdelning samt en förteckning över de filmer som producerades under åren 1918 till 1936.