Boktips juni 2014


Meisner, Malene, Gadens parlament : 30 års plakater fra den radikale venstrefløj /  [Kbh.] : Møller, 2012, 336 s.

Gadens parlament – politiska affischer från danska yttersta vänstern i ett årsspann från 80- till 2000-talet – berättar om den danska radikala vänsterns historia. Verket är i sig  en fantastisk bildskatt. Förutom genomgående färgtryck som täcker hela sidorna, finns även introducerande textavsnitt som en fin balans mellan akademiskt och informativt språk.

Affischboken har tillkommit genom aktivt insamlande av affischer från den autonoma vänstern av Meisner själv, Kristian Munk och Hasse Holst. Intressant nog så var det inte på Aarbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv (ABBA – danska Arbetarörrelsens arkiv och bibliotek) samt (danska) Det Kongelige Bibliotek som affischerna hittades. ABBA hade endast en bråkdel, Det Kongelige Bibliotek ingenting. Istället återfanns affischer hos tidigare och nuvarande aktivister som villigt lät låna ut sin affischer till att bli avfotograferade. Samlingen är stor och brokig men otroligt informativ om vilken typ av verksamhet som de olika grupperingarna ägnade sig åt. Däremot är svårigheterna att datum- och årsbestämma affischerna ett smärre aber.  En svårighet som tangerar mycket av det arbete som vi gör på vårt eget arkiv och bibliotek (ARAB)…

Vi studerade plakaterne og grundade over dem. Hvilket år er den trykt? Hvordan har du fået fat på den? Er det et skudhul, dér, midt i plakaten? Fuck, hvor er den grim!

Forord, s. [8].

Gadens parlament vill ge en samlad framställning av affischerna från den danska autonoma vänstern. Därigenom fylla på en informationslucka vad gäller verksamheterna som utmynnat från rörelsen. Affischerna har inte bara varit rena kommunikationskanaler för att nå ut med en händelse, information om ett arrangemang,  utan även varit med och skapat en politisk rörelse. ”Enhver protest må prøve at finde sig et sprog, og ethvert alternativ må prøve at vise sig i en form.”, s. 10.

Krementsov, Nikolai L., Revolutionary experiments : the quest for immortality in Bolshevik science and fiction / Oxford : Oxford University Press, 2014, 268 s.

Hur kommer det sig att så många författarskap i post-revolutionära Ryssland uppehöll sig och lät sig inspireras av den biomedicinska vetenskapen? Mänsklighetens stora existentiella frågor har uppehållit författare i alla tider, men i bolsjevik-Ryssland kom dessa frågor att iklädas science och fiction-teman. Revolutionary experiments beskriver genom rena rubriksättningen vad det egentligen handlade om: revolutionära experiment inom sociala och vetenskapliga områdena som fick en publik spridning och därigenom även en direkt påverkan på kulturvärlden. De biomedicinska framstegen gav inspiration till science-fiction-litteraturen med tankegångar såsom evigt liv, förbättrad anatomi etc etc, samtidigt som den effektivt punkterade alla religiösa anspelningar.

Holmqvist, Kalle, Bränn biblioteken : roman / Stockholm : Murbruk, 2014 (Falun : Scandbook), 255 s.

Kalle Holmqvist är en i vänstersammanhang känd debattör och författare. Romanen Bränn biblioteken (Murbruk förlag) är en satir om hur ett dåligt skämt på Internet kan sprida sig och få oanade konsekvenser. Tre ungdomar som gillar fildelning på nätet startar en kampanj som går ut på att utlån av böcker på bibliotek är ett hot mot upphovsrätten (liknande kampanjer har faktiskt drivits inom EU). Kampanjen är menat som ett dåligt skämt och ett inlägg i fildelningsdebatten, men ju mer den sprids på nätet, ju mer tas den på allvar. Författaren jämför Sverige 2014 med George Orwells berömda framtidsroman 1984. Holmqvists satir kanske ligger närmare verkligheten än man kan tro?

Pentti Väänänen, The rose and the fist / [Helsinki : P. Väänänen], 2014, s. 242 s.

Pentti Väänänen var generalsekretare för Socialistinternationalen, socialdemokratins internationella organisation, under åren 1983 till 1989 och innan dess bl a det finska socialdemokratiska partiets internationella sekreterare. Skildringen av Socialistinternationalen är således skriven av en person som var i högsta grad närvarande och utvecklingen skildras i stor utsträckning från hans utgångspunkt. Vilket även innebär att det framförallt är 1980-talet, Kalla krigets slutfas, som är i fokus. Skarpa bilder ges av internationalens inre arbete, men detta gäller även för det utåtriktade arbetet. Interna diskussioner såväl som diskussioner på toppnivå lyfts fram i ljuset, inte minst vad gäller nedrustningsfrågan. Lika skarpa bilder från officiella resor till Iran, Nicaragua, Mellanöstern, Sydafrika med flera länder ger än mer information om Socialistinternationalens verksamhet.