Rudolf Meidner-priset 2014 tilldelas Lena Sohl


Lena Sohl. Fotograf: okänd

Lena Sohl. Fotograf: okänd

RUDOLF MEIDNER-PRISET 2014 för forskning i fackföreningsrörelsens historia
tilldelas LENA SOHL

Lena Sohl är sociolog verksam vid Tema Q, Linköpings universitet. Hon disputerade 2014 vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet med avhandlingen Att veta sin klass: kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. (Atlas, Stockholm). Avhandlingen visar vilken betydelse bildningssystemet hade i ett samhälle där strukturella ojämlikheter formas av klass, kön, sexualitet och rasifiering och anknyter därmed till den aktuella diskussionen om ökande utbildnings- och sociala klyftor i Sverige. Avhandlingen ger både viktiga resultat och analysredskap för dagens arbetarrörelse och är ett väsentligt nytt bidrag till forskningen.

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25.000 kr. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg. Föregående år delades priset inte ut.

Stockholm den 10 september 2014

Närmare information genom

  • Nina Sjöberg, nina.sjoberg(snabel-a)arbark.se, 08-412 39  eller
  • Silke Neunsinger, silke.neunsinger(snabel-a)arbark.se, 08-412 39 27.